Mål for Norges Eiendomsmeglerforbund 2016 – 2018

Visjon:

NEF skal arbeide for en økt anerkjennelse av medlemmenes bidrag til trygg bolighandel slik at MNEF fremstår som et verdifullt mestermerke.

Bruk av eiendomsmegler skal være foretrukket ved kjøp, salg og utleie av fast eiendom.


Mål:

NEF sitt mål er å styrke medlemmenes rolle ved kjøp, salg og utleie av fast eiendom i Norge.

NEF skal kontinuerlig arbeide for en eiendomsmeglerbransje som har høy faglig standard, god yrkesetikk og som er tilpasningsdyktig til et marked som endres.

Videre skal NEF arbeide for forutsigbare og gode rammevilkår for medlemmene sine.


Meglerrollen:

NEF skal arbeide for å sikre best mulig rammevilkår for medlemmene.

NEF skal arbeide for at medlemmenes rådgiverrolle utvikles og blir mer fremtredende.

NEF skal kontinuerlig arbeide for å synliggjøre eiendomsmeglerens kompetanse og den frie og uavhengige rolle ved kjøp, salg og utleie av eiendom i Norge.

NEF skal arbeide for justering av lovverk knyttet til dokumentasjon av budrunden og minste akseptfrist for bud. Herunder erstatte formidlingsforbud, med andre virkemidler, slik at eiendomsmegler kan operere som den rådgiver/mellommann forbrukerne har behov for.

NEF skal fortsette å arbeide for at oppgjørsfunksjonen opprettholdes i eiendomsmeglerforetakene.

NEF skal være engasjert og bidra til å synligjøre medlemmenes kompetanse og medlemmenes bidrag til trygg bolighandel.

NEF skal bidra til at medlemmene opptrer etisk og i samsvar med god meglerskikk. 

NEF skal kontinuerlig arbeide for forsvarlige rammevilkår for nyutdannede ved å bevisstgjøre de ansvarlige meglerne og arbeidsgiverne deres lovbestemte ansvar for den ansatte i fullmektigperioden.

Utdanning:

NEF skal kontinuerlig arbeide for best mulig studiekvalitet ved de ulike studiestedene som tilbyr eiendomsmeglerutdanning.

NEF skal arbeide for at det innføres en obligatorisk praksisperiode i studiet, slik at de nyutdannede får bedre forståelse for hva som venter dem i arbeidsmarkedet.

NEF skal tilby kurs som gir medlemmene et kompetansefortrinn i markedet.

NEF skal involvere studentene i forbundets arbeid og møte dem regelmessig i kontaktmøter med studiestedene og på egne studentarrangementer.

NEF skal tilby studenttilknytning på attraktive vilkår for å trekke studentene til forbundet og motivere til fullverdig medlemskap etter endt studium.

NEF skal kommunisere aktivt med studentene gjennom sosiale medier, egne grupper og nettsider.

Teknologi:

NEF skal være forandringsvillig og åpen for nye ideer og initiativ hvor meglerrollen ivaretas i takt med den teknologiske utviklingen.

NEF skal arbeide for å sikre at ny teknologi ivaretar forbrukernes og eiendomsmeglernes plikter og rettigheter i bolighandelen, og på den måten sikrer den trygge bolighandelen.

NEF skal arbeide for at bransjen ivaretar eierskap til utvikling av ny teknologi.

NEF skal arbeide for at det skal bli mulig å dokumentere budgivning med telefonlogg.

Kommunikasjon:

NEF skal opptre utad med tydelighet og integritet, og bidra til økt forståelse og respekt for medlemmenes rolle og faglige kompetanse.

NEF skal engasjere sine medlemmer gjennom god kommunikasjon om hvilket arbeid som gjøres for å ivareta medlemmenes interesser.

Sosiale medier og andre digitale kommunikasjonsplattformer skal tas i bruk og utvikles. Medlemskommunikasjonen skal optimaliseres slik at nok informasjon når medlemmene på en effektiv måte.

Trygg bolighandel:

NEF skal arbeide for at bolighandelen fremstår tryggere ved bruk av eiendomsmegler.

NEF skal fortsette arbeidet for økt kvalitet på teknisk tilstandsanalyse, og at dette benyttes i større grad.

NEF skal påpeke svakheter i lovregulering og organisering av bolighandelen, slik at positive endringer iverksettes.

NEF skal kontinuerlig arbeide for å sikre forbrukerne en trygg bolighandel.

Politikk / Samfunnsansvar:

NEF skal arbeide for at eiendomsmarkedet og samfunnet for øvrig verdsetter og etterspør eiendomsmeglernes kompetanse og tjenester.

NEF skal engasjere seg i samfunnsdebatten på en måte som fremmer bransjens omdømme.

NEF skal arbeide for å bevare den norske boligmodellen med et sosialt bærekraftig boligmarked.

NEF skal arbeide for tilstrekkelig boligbygging.

NEF skal arbeide for et forutsigbart og langsiktig skatteregime for eiendom.

NEF skal arbeide for lovreguleringer som tjener både medlemmene og forbrukerne.

NEF skal engasjere seg i samfunnsdebatter rundt eiendomsmarkedet og boligpolitikk der det fremmer medlemmene.

NEF søker samarbeid internt i bransjen og mot andre aktører der det er i medlemmenes interesse.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no