dame-pixabay-girl-1245713

Hva skjer på overtagelsen av boligen?

På overtagelsen møtes boligkjøper og boligselger for å se over boligen og levere over nøklene. Her er det dere må passe på!

Overtagelsen er når boligkjøper møter boligselgeren på eiendommen for å ansvaret for eiendommen og få nøklene til denne.. Eiendomsmeglerne er noen ganger med på overtagelsen, andre ganger ikke.

Pengene skal være betalt

Kjøperne må ha betalt hele kjøpesummen og omkostninger før boligen kan skifte eier. Fra eiendomsmegleren får man beskjed om hva som skal betales, og hvor det skal betales. Kjøpers bank vil være behjelpelig med transaksjonen, både med tanke på lånet og det man skal betale av egenkapital.

Pengene skal være på meglerens klientkonto siste virkedag før overtagelse. Det betyr at hvis overtagelsen skjer i helgen eller på en mandag, må pengene være overført senest fredag. Husk: Er kjøpesummen lånt i bank med pant i bolig, så må pantedokumentet også være mottatt hos eiendomsmegleren. Her bør kjøpere sjekke med banken at dette faktisk er gjort!

Eiendomsmeglerens oppgjørsavdeling bekrefter til selgeren at pengene har kommet. Man må som selger ikke overlevere nøkler uten å ha fått denne beskjeden. Ta kontakt selv, hvis du ikke har hørt noe fra oppgjørsavdelingen.

Ryddet og vasket

Selger og kjøper går over eiendommen i fellesskap. Boligen skal etter loven være ryddet og vasket, og selve eiendommen skal være ryddet.

Et tilbakevendende spørsmål er «hvor godt det skal være vasket». Mitt råd pleier å være at det skal være som en «god julevask».

Les mer: Flyttevask – hva skal vaskes?

Beboelsesrom skal naturlig nok være vasket og rengjort bedre enn man trenger å gjøre på loft, i kjeller og i garasje.

Et tips for selger kan være å bruke et vaskebyrå som gir «flyttevaskgaranti».

Hva følger med boligen?

Et spørsmål som dukker opp i forbindelse med overtagelser er hva som skal følge med boligen. Noen ganger skyldes spørsmålene at selger og/eller kjøper ikke har satt seg godt nok inn i hva som er avtalt.

Hvis selger fortsatt har bruksanvisninger til varmepumpe, markiser eller lignende er det også greit at disse overleveres.

Du kan lese mer om hva som følger med her: Hva følger med boligen når den selges?

Lese av strømmen og vannet!

En annen ting man gjør på befaringen er å lese av strømmåleren i boligen, og vannmåler hvis det finnes. Noen har også avlesing av fjernvarme.

Husk også å skrive under skjema for bestilling av strømleie og nettleie, så regningene kommer til kjøperen fra denne dagen.

Overtakelsesprotokoll

De fleste eiendomsmeglere har en egen overtagelsesprotokoll som selger og kjøper fyller ut. Noen benytter papirformat, mens andre har begynt med elektronisk protokoll.

I denne protokollen bekrefter man blant annet at man har gått gjennom boligen, og om kjøper eventuelt har anmerkninger om vask, rydding eller andre forhold.

Hvis kjøper ikke er fornøyd, kan kjøper og selger eventuelt bli enig om en kompensasjon for eksempel for manglende vask. Dette noterer man i overtagelsesprotokollen, og pengene blir så avregnet av eiendomsmegleren ved oppgjøret.

Selger kan også få mulighet til å rette opp for eksempel dårlig vask ved å vaske på nytt.

Kjøper har også mulighet til ensidig å holde tilbake penger hvis man ikke er fornøyd. Det må også noteres i overtagelsesprotokollen. Da heter det at kjøperen bruker sin tilbakeholdsrett. Når man holder tilbake penger slik, blir pengene stående på meglers klientkonto.

Denne retten bør brukes med forsiktighet, og før man bruker den bør man ha kontaktet eiendomsmegleren for å forsøke å løse saken i minnelighet.

NB: Selger trenger ikke være enig i anmerkningene og tilbakeholde, men kan ikke nekte at det noteres i overtagelsesprotokollen.

Les mer om tilbakeholdsrett og oppgjør i denne artikkelen: Overtagelse, oppgjør og innflytting

Overlevering av nøkler

Når overtagelsesprotokollen er signert, kan nøklene overleveres fra selger til kjøper. Husk å få med alle nøkler til både dører og boder!

Les mer: Hvor mange nøkler skal følge med boligen

Fra og med nå er boligen kjøperens ansvar, og det er derfor viktig at kjøperen har ordnet boligforsikring på forhånd.

Når kommer pengene?

Overtagelsesprotokollen sendes til eiendomsmeglerens oppgjørsavdeling. De sørger nå for at heftelser blir slettet og at skjøtet på eiendommen sendes til Kartverket for tinglysning. Når tinglysningen er gjennomført, vil pengene for boligen utbetales til selgeren (og selgerens bank).

Flere tips til boligkjøpere finner du her: Slik kjøper du bolig – steg-for-steg

Boligselgere finner flere tips her: Slik selger du bolig – steg-for-steg

Del artikkel