Må man skatte av boligsalget?

Her er kommunene med høyest eiendomsskatt

Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at 270 kommuner har eiendomsskatt på boliger i 2016. Dette er 20 flere enn i 2015. Her ser du kommunene der eiendomsskatten er høyest.

Statistisk Sentralbyrå samler hvert år inn tall for eiendomsskatten i Norge. Midt i juni ble tallene for 2016 offentliggjort, og de viser at innbyggerne i Rakkestad i Østfold har den tvilsomme fornøyelsen av å betale høyest eiendomsskatt i Norge i år.

For en bolig på 120 m2 må en Rakkestad-beboer ut med hele 9400 kroner i snitt i eiendomsskatt i 2016, viser tallene. Til sammenligning må innbyggere i Finnøy i Rogaland bare ut med i snitt 600 kroner i eiendomsskatt for en bolig på 120 m2.

Og: Det er fortsatt 158 kommuner i Norge som ikke har eiendomsskatt på bolig.

Les også: Dette skal du se etter på visning

41  kommuner har innført eiendomsskatt siste to år

Tallene fra SSB viser at det stadig blir flere kommuner med eiendomsskatt på bolig. I 2016 er det 270 kommuner som har eiendomsskatt på bolig, og i toårsperioden fra 2014 til 2016 har det blitt 41 flere kommuner med eiendomsskatt på bolig.

Kommunene kan ilegge eiendomsskatt bare på boliger og fritidsboliger, bare på næring, eller for hele kommunen. I dag er det fortsatt 95 kommuner som bare har eiendomsskatt på næring.*

Les mer om eiendomsskatt: Slik beregnes eiendomsskatten

Til sammenligning er det 17 kommuner som i 2016 bare har eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger – ikke på næring. Oslo kommune er en av disse, der planlegges det innføring av eiendomsskatt på næring i 2017.

SPØRSMÅL: Artikkelforfatteren Carsten Pihl er forbrukerrådgiver for bolighandelen og gir forbrukere gratis rådgivning om boligkjøp, boligsalg og eiendomsmegling. Har du et spørsmål? Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her!

 

Her er kommunene med høyest eiendomsskatt

Listen under viser kommunene som har høyeste eiendomsskattenivå. Listen er rangert etter skatten innbyggere betaler i snitt for en enebolig på 120 kvadratmeter. Dette er SSBs sammenligningsfaktor, og det vil finnes innbyggere i disse og andre kommuner som betaler vesentlig mer i eiendomsskatt i året.

Kommune Sats Evt bunnfradrag Eiendomsskatt på 120 m2 enebolig
Rakkestad 4,75 9400 kr
Rygge 3,2 8900 kr
Alstahaug 4,5 8708 kr
Notodden 7 8316 kr
Hamar 5,38 220.000 7908 kr
Karlsøy 6,5 7800 kr
Skaun 4 650.000 7400 kr
Bergen 2,6 750.000 7325 kr
Våler (Østf.) 4 7320 kr
Brønnøy 6 100.000 7272 kr
Gjøvik 4,85 7202 kr
Stange 3,9 7059 kr
Averøy 7 7000 kr
Namsos 7 7000 kr
Bodø 5,9 300.000 6726 kr
Nord-Odal 7 6720 kr
Målselv 7 6706 kr
Sør-Varanger 4 6528 kr
Flakstad 7 6500 kr
Naustdal 7 6489 kr
Namdalseid 6,5 6435 kr
Gjemnes 5,25 6300 kr
Andøy 7 6216 kr
Birkenes 4 50.000 6200 kr
Molde 3,6 6200 kr
Røros 5,5 6105 kr

Kilde: SSB/Kostra. Bearbeiding: Norges Eiendomsmeglerforbund

 

Bykonkurransen

Bergen ligger på åttende plass på listen over. En sammenligning av de tre store byene i Norge – som nå alle har innført eiendomsskatt – viser at Bergen topper også den listen:

 By Sats på boliger Bunnfradrag E-skatt på 120m2 enebolig
Bergen 2,6 750.000 7325 kr
Stavanger 3 400.000 3288 kr
Trondheim 5,65 500.000 4633 kr
Oslo 2 4.000.000 0*

*For Oslo er dette snitt-tall. Det finnes boliger i Oslo på 120 m2 som har så høy verdi at man betaler eiendomsskatt.

Kilde: SSB/Kostra. Bearbeiding: Norges Eiendomsmeglerforbund

 

100 kommuner med bunnfradrag på bolig

Eiendomsskatten er bygget opp med en skattesats på mellom 2 og 7 promille, et takstgrunnlag (skatteverdien på boligen) og eventuelt et bunnfradrag. Bunnfradraget brukes ofte for at mindre verdifulle boliger skal skattlegges mindre. Det er nå 100 kommuner som har innført bunnfradrag.

Listen under viser at Oslo kommune er desidert i bunnfradragstoppen med 4 millioner kroner, noe Oslo-beboere nok synes er greit, i og med at boligprisene i Oslo er de høyeste i landet.

 Kommune Sats for boliger Bunnfradrag i kroner
Oslo 2 4.000.000
Skedsmo 2 1.800.000
Hammerfest 2 1.000.000
Nittedal 2 1.000.000
Karmøy 2,8 1.000.000
Søgne 2 800.000
Bergen 2,6 750.000
Skaun 4 650.000
Råde 2 600.000
Aurskog-Høland 2 500.000
Trondheim 5,65 500.000

Kilde: SSB/Kostra. Bearbeiding: Norges Eiendomsmeglerforbund

 

Fem milliarder i boligskatt

Totalt gir eiendomsskatten 11,1 milliarder kroner i inntekter til kommunene. 5,4 av disse milliardene kommer fra boliger og fritidsboliger, viser tallene fra SSB:

Figur 1. Eiendomsskatteinntekter

Inntektene fra Eiendomsskatten er i dag på 11,1 milliarder kroner. 5,4 av disse kommer fra boliger og fritidsboliger (gul linje). Inntekter fra næring (lilla linje) ligger fortsatt litt foran, men inntektene fra boliger har økt mest de siste årene. (Ill: SSB)

 

* Her kom vi først i skade for å skrive 78. Det riktige skal være 95.

Del artikkel