Klar for visning?
Følg vår guide!

Sjekkliste på visning

Her er punktene du må se på når du ser på en bolig – som kanskje skal bli din!

Deler av denne sjekklisten kan du fylle ut før du går på visningen. Det gjør du ved grundig gjennomgang av salgsoppgaven og tilstandsrapporten. Andre ting må du se etter på visning og eventuelt spørre selger eller megler om.

Du kan også møte forhold som det trenges fagfolk til for å bedømme. Kanskje kan du ringe til den takstmannen som har laget rapporten på huset. Denne listen er ditt utgangspunkt for å huske hva som er viktig for deg.

LES OGSÅ: 

  Generelt (fylles ut i fred og ro etter visningen)

 • Gir boligen et positivt eller negativt helhetsinntrykk?
 • Er dette den bokvaliteten du ønsker?
 • Har boligen den tekniske kvaliteten du ønsker?
 • Har boligen den beliggenheten du ønsker?
 • Har boligen det innholdet du ønsker?
 • Er det samsvar mellom boligen og din behovsanalyse?
 • Og kanskje det viktigste: Stemmer det med magefølelsen?

 Bad og andre våtrom

 • Er det helling på gulvet, slik at vannet renner til sluken (test med en klinkekule)?
 • Er det tegn til synlig membran i sluken, og ser denne ut til å være godt festet?
 • Er det sprekker i fliser?
 • Er det sprekker i flisfuger?
 • Er synlige tegn til lekkasjer?
 • Er ventilasjonen bra nok, eller er det innestengt luft?
 • Vær oppmerksom på dårlig lukt som kan indikere fuktskader.
 • Er rommet bygget etter våtromsnormen?
 • Finnes det noen dokumentasjon for utførte arbeider?
 • Finnes kvitteringer eller garantier?
 • Har fagfolk gjort arbeidene?
 • Hva må du gjøre med badet for å oppnå ønsket standard?

Kjøkken

 • Sjekk for lekkasjer inne i kjøkkenbenken.
 • Sjekk for lekkasjer på gulvet foran kjøkkenbenken.
 • Åpne kranen og sjekk vanntrykket.
 • Er det fastmontert kjøl/frys som er tilkoblet vann?
 • Er det komfyrventilasjon som går ut eller er det til kullfilter?
 • Annen luftemulighet?
 • Alder og slitasje på innredningen.
 • Hva må du gjøre med kjøkkenet for å oppnå ønsket standard?

Kjeller

 • Er det noen typisk «kjellerlukt»?
 • Er det lufteventiler manglende ventilering kan føre til fuktproblemer og mugg?
 • Sjekk vegger og gulv for hvitt pulver (saltutslag) og malingsflass. Dette tyder på fuktproblemer.
 • Er det synlige fuktmerker?
 • Er dreneringen rundt huset gammel?
 • Spør selgeren om det er eller har vært fuktproblemer i kjelleren, og om han vet hva det skyldes?
 • Har det vært problemer med sopp eller skadedyr?
 • Vær spesiell oppmerksom på krypkjeller (lav kjeller uten dør).
  • Er denne godt nok luftet, er det adkomst for inspeksjon gjennom luke?

Tips: Last ned på forhånd! Husk å laste ned dokumentasjonen på boligen før du kommer på visningen. Les mer om hva du bør lese her: Papirene du må bruke mest tid på når du skal kjøpe bolig! 

Loft

 • Se etter tegn på lekkasjer langs vegger og tak.
 • Sjekk pipeløpet for fuktutslag.

Elektrisitet

 • Det er vanskelig å bedømme dette på egenhånd, men ser sikringsskapet ryddig og greit ut, eller ser det slurvete ut?
 • Hvor gammelt er anlegget?
 • Er det utført noen endringer eller nye installasjoner?
 • Finnes samsvarserklæring for utførte arbeider?
 • Er det noe synlig «løse» ledninger eller skader på brytere/kontakter?
 • Når var siste kontroll?
 • Er pålegg fulgt?
 • Går sikringene ofte?
 • Varme sikringer tyder på kapasitetsproblemer.
 • Er inntaksledningene/stigeledningene skiftet?

Vinduer/dører

 • Sjekk for fuktskader.
 • Er det trekk rundt vinduskarmer og dørkarmer?
 • Er vinduene punkterte?
 • Alder på vinduene (se påstemplet i karmen mellom glassflatene).

Pipe, peis og vedovner

 • Kontroller at pipen ser hel ut.
 • Når ble pipen sist kontrollert av feier eller brannvesen?
 • Foreligger rapport?
 • Feies pipen årlig?
 • Fungerer peisen uten å ryke inn?
 • Fungerer vedovnene?

Uteareal

 • Hvor er tomtegrensene?
 • Adkomst og parkeringsmulighet.
 • Er utearealet ordentlig, ryddig og trivelig?

Vann/avløpsledning

 • Er det offentlig eller privat avløpsanlegg?
 • Er det septiktank, hvor ofte må denne tømmes?
 • Er rørene for vann gamle?
 • Er rørene for avløp gamle?
 • Hender det at avløpet går tett?

Vegger utvendig

 • Spør selgeren om det er isolasjon i veggene. Spør om hvor mange kilowattimer strøm som brukes i året. Gjennomsnittlig forbruk for eneboliger er om lag 20–25 000 kWh i året varierende med hvor i landet boligen ligger
 • Er det tegn på råteskader i bordkledningen? Stikk en spiss gjenstand inn i veggen for å sjekke.

Tak/takrenner

 • Hvor gammelt er taket?
 • Er taktekkingen hel og i orden?
 • Er takrennene hele og i orden?
 • Går avløpsvannet fra takrennene til eget avløp?
 • Er det istapper på taket om vinteren?

Grunnmur

 • Se etter tegn på innvendig lekkasje.
 • Se etter setningsskader og sprekker i muren.
 • Spør selgeren om det har vært problemer med at dører og vinduer er trege å åpne.
 • Heller terrenget fra huset?
 • Fungerer dreneringen tilfredsstillende?

Nedgravde oljetanker

 • Spør eieren om det finnes nedgravde tanker.
 • Er det olje på denne?
 • Hvor gammel er tanken?
 • Oljelekkasjer kan bli svært kostbart.

Andre bygg på tomten

 • Er byggene i orden – bruk gjerne denne listen så langt den passer.

Området

 • Trafikkstøy
 • Luktplager
 • Sol/skygge
 • Innsyn/gjenboere

Annet

 • Er det byggetillatelser på alle bygg på tomten?
 • Er det ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på alle bygg på tomten?
 • Ved midlertidig brukstillatelse: Er anmerkninger fra kommunen utbedret?
 • Er innredede rom byggemeldt og lovlig å bruke?
 • Følger det med noen rettigheter eller plikter (vei, brygge, strand eller lignende)?
 • Er rettighetene tinglyst og dokumentert?
 • Hvis utleieleilighet: Er den godkjent for bruk?

Risikoopplysninger

Er det «risikoopplysninger» i salgsprospekt, takst eller boligsalgsrapport. Slike opplysninger er ofte vanskelig å se rekkevidden av.

Finner du slike opplysninger, så må du sjekke grundig hva de kan bety for deg. Slike opplysninger flytter risiko over på deg fordi selgers opplysningsplikt kan være ivaretatt.

Reflekter over hvorfor takstmannen for eksempel har skrevet følgende:

 • Noe bør utbedres.
 • Noen fuktmerker ved rørinntak.
 • Noen sprekker i flis.
 • Målt noe fukt ved sluk.
 • Forhøyet fuktverdi ved dusj.

LES NESTE: Hold hodet kaldt i budrunden

Del artikkel