Ny oppdragsavtalemal

NEF juridisk har i samarbeid med advokat Dag Henden Torsteinsen i advokatfirmaet Grette utarbeidet ny mal for oppdragsavtale for bruktbolig/fritidseiendom der oppdragsgiver er forbruker. Oppdragsavtalen er kortere og enklere enn den forrige versjonen.  

Prisopplysninger

Hovedfokuset ved revisjonen har vært prisopplysningene. Det skal være enkelt for forbrukeren å se kostnadene for de ulike elementene, totalkostnaden og å sammenlikne det provisjonsbaserte vederlaget med det timebaserte vederlaget. I tillegg er et mål at det skal være lettere for forbrukerne å sammenligne tilbud fra forskjellige foretak.

Oppsettet for prisopplysningene er resultat av et samarbeide med Eiendom Norge, og vi har også hatt dialog med Forbrukertilsynet om både begrepsbruk og oppsettet.

Tilbud på timepris

Oppdragstaker er forpliktet etter eiendomsmeglingsloven §7-2 til å gi oppdragsgiver et skriftlig tilbud på timepris og gi et anslag over den tid som antas nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Hvis eiendomsmegler inngår oppdrag basert på timepris, kan det ikke i tillegg tas ytterligere vederlag i tillegg til timeprisen. Eksempelvis kan det ikke i tillegg tas vederlag for tilrettelegging eller visning, dette må kalkuleres inn i timeprisen. Det er kun rene utlegg som kan komme i tillegg til timeprisen.

Markedsføring/markedspakker

De fleste foretak opererer med markedspakker. Ved timebasert vederlag kan markedspakken kun bestå av faktiske utlegg. Markedspakken kan altså ikke ha et fortjenesteelement da slikt vil være vederlag til eiendomsmeglingsforetaket. Oppdragstaker er forpliktet til å oppgi kostnader (utlegg) til markedsføring også ved tilbud på timepris, slik at forbruker får et fullstendig bilde av totalkostnaden ved å velge denne vederlagsformen. Slike utlegg er foreslått lagt inn i oppdragsavtalens punkt 5.4.

Dersom foretaket ikke har fortjenesteelement på markedsføring/markedsføringspakke kan kostnader (utlegg) for dette legges inn i samme punkt også ved provisjonsbasert vederlag.

Dersom det er fortjenesteelement i markedsføringspakken skal fortjenesteelementet som hovedregel oppgis.

Prislister

Alle eiendomsmeglingsforetak er forpliktet til å ha prislister tilgjengelig for sine kunder, og det er også et vilkår at prislister skal ligge tilgjengelig på foretakenes hjemmesider. Eiendom Norge har utviklet et forslag til standardisert oppsett for slike prislister som NEF anbefaler at tas i bruk. Forslag til standardisert prisliste vil bli sendt ut til alle Eiendom Norges medlemmer.

Generelt

NEFs mal for oppdragsavtale er videre oppdatert når det gjelder kundetiltak etter hvitvaskingsregelverket, og det er også lagt inn et eget punkt om oppdragstakers behandling av personopplysninger og etterlevelse av GDPR. 

Det er lagt inn fotnoter i malen, som en hjelp til dere som skal bruke den. Her får dere forklaring til de ulike punktene.

Vi oppfordrer alle medlemmene våre til å ta i bruk den nye malen!

Malen ligger tilgjengelig for medlemmer her (innlogging).

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no