NEF og EiendomNorge passer på at kommunene følger opp konsesjonsbehandling når e-tinglysing kommer

  • Av: Redaksjonen
  • 7. april 2017
  • Fagstoff

Elektronisk tinglysing er like rundt hjørnet. Dette setter også krav til kommunene ved konsesjonsbehandlingen. NEF og EiendomNorge har nå sendt brev til alle Norges kommuner for å varsle om hva man skal passe på.

Du kan lese teksten i brevet her:

 

Konsesjonskontroll, matrikkel og elektronisk tinglysing

I forbindelse med overgangen fra manuell til elektronisk tinglysing sender vi brev til alle landets kommuner.

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er profesjonsforbundet for eiendomsmeglere, meglere og advokater som arbeider med eiendomsmegling, mens Eiendom Norge er bransjeforeningen for norske eiendomsmeglingsforetak. Sammen står de to organisasjonene bak så godt som all boligomsetning i Norge.

 

Når elektronisk tinglysing settes i gang så trer følgende endringer i kraft:

  • Endring i forskrift om eiendomsregistrering § 62a «Kommunen skal føre opplysninger i matrikkelen om forholdet til konsesjonsregelverket og opplysninger om at ervervet ikke fører til deling av en driftsenhet. …» Endring i forskrift om konsesjonsfrihet § 4: «Egenerklæring som nevnt i § 2 skal sendes kommunen som snarets mulig registrerer opplysningene i matrikkelen. Kommunen skal informere innsenderen når opplysningene er ferdig registrert i matrikkelen»

Departementet har ikke tilrettelagt for elektronisk behandling av konsesjonssøknader og egenerklæringer om konsesjonsfrihet. Løsningen legger i første fase opp til at kommunene mottar egenerklæringer eller konsesjonssøknader på samme måte som i dag. Utfallet av kommunenes lovpålagte konsesjonsbehandling/-kontroll skal føres i en egen modul til matrikkelen. Egenerklæringer skal ikke lenger sendes tilbake til søkeren, kommunen skal kun sende en bekreftelse på at kontrollen er gjennomført.

Opplysninger om at konsesjonsforholdene er avklart er etter dette umiddelbart tilgjengelig for tinglysingen, og tinglysingsmyndigheten vil i de fleste tilfeller kunne utøve konsesjonskontrollen i løpet av sekunder. Det blir derfor mindre postsending, og enklere håndtering.

Dette vil være et stort løft for de som selger eiendom i deres kommune, i og med at de kan påregne at oppgjør for handelen skjer mye raskere. Videre er det en stor effektivisering i banknæringen, i eiendomsmeglingsbransjen, hos Kartverket og hos den enkelte kommune.

Dersom ikke forskriftene følges, og kommunen returnerer konsesjonsbehandling/-kontroll manuelt i post, vil dette føre til at hele tinglysingsprosessen mellom kjøper og selger vil måtte sendes inn manuelt. Det betyr at pantedokument og skjøter må signeres på papir i etterkant. Dette vil føre til en betydelig forsinkelse i oppgjøret i handelen og vil kunne utsette selger for økonomisk tap. Det er derfor av stor viktighet at kommunen følger de nye forskriftsbestemmelsene for konsesjonsbehandling fra første dag.

Ta gjerne kontakt for eventuelle spørsmål.

 

Les også:

https://nef.no/fagstoff/grunnboksutskrift-18-april-2017/

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no