• Fagartikkel
pexels-photo-90333

NEF og EiendomNorge passer på at kommunene følger opp konsesjonsbehandling når e-tinglysing kommer

Elektronisk tinglysing er like rundt hjørnet. Dette setter også krav til kommunene ved konsesjonsbehandlingen. NEF og EiendomNorge har nå sendt brev til alle Norges kommuner for å varsle om hva man skal passe på.

Du kan lese teksten i brevet her:

 

Konsesjonskontroll, matrikkel og elektronisk tinglysing

I forbindelse med overgangen fra manuell til elektronisk tinglysing sender vi brev til alle landets kommuner.

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er profesjonsforbundet for eiendomsmeglere, meglere og advokater som arbeider med eiendomsmegling, mens Eiendom Norge er bransjeforeningen for norske eiendomsmeglingsforetak. Sammen står de to organisasjonene bak så godt som all boligomsetning i Norge.

 

Når elektronisk tinglysing settes i gang så trer følgende endringer i kraft:

  • Endring i forskrift om eiendomsregistrering § 62a «Kommunen skal føre opplysninger i matrikkelen om forholdet til konsesjonsregelverket og opplysninger om at ervervet ikke fører til deling av en driftsenhet. …» Endring i forskrift om konsesjonsfrihet § 4: «Egenerklæring som nevnt i § 2 skal sendes kommunen som snarets mulig registrerer opplysningene i matrikkelen. Kommunen skal informere innsenderen når opplysningene er ferdig registrert i matrikkelen»

Departementet har ikke tilrettelagt for elektronisk behandling av konsesjonssøknader og egenerklæringer om konsesjonsfrihet. Løsningen legger i første fase opp til at kommunene mottar egenerklæringer eller konsesjonssøknader på samme måte som i dag. Utfallet av kommunenes lovpålagte konsesjonsbehandling/-kontroll skal føres i en egen modul til matrikkelen. Egenerklæringer skal ikke lenger sendes tilbake til søkeren, kommunen skal kun sende en bekreftelse på at kontrollen er gjennomført.

Opplysninger om at konsesjonsforholdene er avklart er etter dette umiddelbart tilgjengelig for tinglysingen, og tinglysingsmyndigheten vil i de fleste tilfeller kunne utøve konsesjonskontrollen i løpet av sekunder. Det blir derfor mindre postsending, og enklere håndtering.

Dette vil være et stort løft for de som selger eiendom i deres kommune, i og med at de kan påregne at oppgjør for handelen skjer mye raskere. Videre er det en stor effektivisering i banknæringen, i eiendomsmeglingsbransjen, hos Kartverket og hos den enkelte kommune.

Dersom ikke forskriftene følges, og kommunen returnerer konsesjonsbehandling/-kontroll manuelt i post, vil dette føre til at hele tinglysingsprosessen mellom kjøper og selger vil måtte sendes inn manuelt. Det betyr at pantedokument og skjøter må signeres på papir i etterkant. Dette vil føre til en betydelig forsinkelse i oppgjøret i handelen og vil kunne utsette selger for økonomisk tap. Det er derfor av stor viktighet at kommunen følger de nye forskriftsbestemmelsene for konsesjonsbehandling fra første dag.

Ta gjerne kontakt for eventuelle spørsmål.

 

Les også:

https://nefnopro.wpengine.com/fagstoff/grunnboksutskrift-18-april-2017/

Del artikkel: