• Annonse
Multiple exposure shot of coworkers using a computer together superimposed over a city background

Ny løsning gir raskere tinglysing

I disse dager lanseres et nytt tinglysingssystem i Norge. Ambita har jobbet tett med Kartverket i mange år for å sikre at Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder rask og effektiv tinglysing. I fremtiden kan du tinglyse på sekundet!

Leverandørinformasjon fra Ambita

Hva betyr den nye løsningen for meg som megler?

Elektronisk tinglysing løser mange av de utfordringene en eiendomsmegler har med den tradisjonelle tinglysingsprosessen. Med elektronisk tinglysing kan meglere opprette, signere og tinglyse dokumenter.

I den nye løsningen går hele prosessen betydelig raskere enn før, og dokumentene blir automatisk kvalitetssikret før de tinglyses.

Skjøter kan tinglyses

Det nye systemet muliggjør at også skjøter kan tinglyses elektronisk. Dette er en tjeneste mange har ventet på. For meglere som er opptatt av rask og presis kundebehandling, kan man nå sende inn elektronisk skjøte og elektronisk pantedokument i én samlet innsending.

Kjøpere og selgere kan signere elektronisk, og vitnepåtegning er ikke lenger nødvendig. Dette vil føre til at kundene får oppgjøret enda raskere. Når et dokument er tinglyst mottar man en elektronisk pantattest i PDF-format fra Kartverket.

«Hele prosessen fra signering av kontrakt til at eiendommen offisielt har skiftet eier går nå betydelig raskere. Dette er en gladmelding til alle travle meglere,» uttaler Stig W. Seljeseth, administrerende direktør i Ambita.

Les også: Ny grunnboksutskrift etter 18. april 2017

Tinglysing på sekundet

Den nye løsningen skal etter planen tre i kraft fra 18. april 2017 og vil medføre noen endringer i tinglysingsloven. Elektroniske dokumenter blir blant annet prioritert fra det klokkeslettet de mottas. Dette betyr i praksis at elektronisk tinglysing i fremtiden skjer på sekundet.

Les også: E-tinglysing – forenkling til besvær?

Reduserer feilmarginen

Et viktig prinsipp i en nye løsningen er at alle arbeidsprosesser skal kjøres automatisert og effektivt. Ambita har utviklet løsninger der alle dokumenter som tinglyses elektronisk blir automatisk validert før de sendes videre til Kartverket.

Tjenesten kontrollerer automatisk at dokumentasjon er i henhold til de krav myndighetene stiller. For eksempel sjekkes det at det er de riktige papirene som blir sendt inn, at alle navn er korrekt skrevet, alle felter er utfylt, og rett person har signert på rett dokument.

«Megleren og meglerkjedene skal slippe å bekymre seg om dokumentasjonen som er innsendt er korrekt. Det sikrer vi,» forklarer Seljeseth i Ambita

I motsatte tilfelle, der man kan ha gjort slurvefeil, eller uvitende utelatt informasjon, kan megleren oppleve at tinglysingen blir avvist og må gjøres igjen. Dette vil komplisere salgsprosessen og føre til forsinkelser. Ambita sikrer rett og slett at tinglysingen går smertefritt, og at feilmarginen blir dramatisk redusert.

Ambita har jobbet i 30 år med å digitalisere eiendomsinformasjon, og utvikler stadig nye løsninger for å gjøre hverdagen enklere for eiendomsmeglere.  «Vi ønsker også å finne løsninger som skal sikre flyt i samarbeidet mellom banker og eiendomsmeglere. Effektivitet, automatisering og digitalisering er nøkkelord. Når vi kan tilby integrerte løsninger som sparer aktører i eiendomsbransjen for tid og ressurser er vi fornøyde,» avslutter Seljeseth.

 

Viktig informasjon for brukere av Ambitas tjenester:

HVA BETYR OVERGANGEN FOR DEG SOM KUNDE?

Den 18.04. lanserer Kartverket et nytt system for elektronisk tinglysing. Ambita sine kunder skal oppleve at tinglysingen går som før, da vi teknisk håndterer overgangen til det nye systemet for alle våre kunder. Alle funksjoner som du bruker i dag vil fortsette å fungere i det nye systemet fra og med 18.04. 2017.

Elektronisk tinglysing og sletting av pantedokumenter vil fortsette som i dag. Ambita tilpasser fortløpende sine løsninger i tråd med Kartverkets endringer.

HVA KOMMER ETTER 18.04 AV NYE FUNKSJONER OG MULIGHETER?

Det nye tinglysingssystemet som blir tilgjengelig 18.04. gir nye muligheter knyttet til elektronisk tinglysing. Ambita jobber videre med tjenester som tilrettelegger for digitalisering av boligkjøpsprosessen.

Dette inkluderer mulighet for elektronisk tinglysing av skjøtepakker samt nødvendig samhandling mellom aktører for å understøtte hele prosessen. Ved digital samhandling utnyttes teknologi slik at man får frigitt tid til verdiskapende arbeid.

Denne artikkelen er skrevet av Ambita