• Fagartikkel
Margrethe Røse Solli, fagsjef i NEF

Husk å oppgi returprovisjonen på boligkjøperforsikringen

Eiendomsmeglere må huske å oppgi returprovisjonen ved boligkjøperforsikring før forsikringen tegnes. Dette slår Margrethe Røse Solli, leder av NEFs juridiske avdeling, fast.

I forrige uke var det flere oppslag i Pengenytt.no (også gjengitt på ABC Nyheter)om boligkjøperforsikring. Temaet for oppslagene var eiendomsmeglerforetakenes offentliggjøring av returprovisjon ved formidling av boligkjøperforsikringen.

NEF kontaktet Finanstilsynet

I oppslagene i Pengenytt.no kom det frem at det er ulik praksis hos foretakene med hensyn til hvilke opplysninger som gis til markedet og om det gis opplysninger i det hele tatt.

Leder av NEFs juridiske avdeling, Margrethe Røse Solli (bildet) forteller at NEF kontaktet Finanstilsynet etter disse oppslagene for å få presisert regelverket.

Og konklusjonen er klar:

Meglerforetak som formidler boligkjøperforsikring må informere forsikringskunden om størrelsen på provisjonen før forsikringen tegnes.

Dette følger av lov om forsikringsformidling § 7-5 og forskrift om forsikringsformidling § 3-1.

– Finanstilsynet har i e-post til NEF fastslått at bestemmelsene i lov og forskrift om forsikringsformidling også gjelder ved eiendomsmeglingsforetakenes formidling av boligkjøperforsikring, forteller Margrethe Røse Solli.

Før inngåelse av avtalen

Meglerforetaket har derfor en plikt til å gi kunden informasjon om størrelsen på provisjonen eiendomsmeglingsforetaket mottar fra forsikringsgiveren i tilknytning til inngåelsen av avtale om angjeldende forsikring.

-Når informasjonen skal gis før inngåelsen av forsikringsavtalen, anbefaler NEF derfor at informasjonen bør gis kjøperen senest samtidig med akseptbrevet, forteller Margrethe Røse Solli.

 

Trenger du juridisk bistand? NEFs juridiske avdeling kan hjelpe! Se mer om tjenesten, priser og vilkår her!

Del artikkel: