• Fagartikkel
Helårsbolig fritidsbolig

Helårsboliger kan ikke markedsføres som fritidsboliger

Når boplikten er opphevet kan det være fristende å markedsføre helårsboliger beliggende i attraktive hytteområder som fritidsboliger. Så enkelt er det ikke, skriver fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad hos Forbrukerombudet.

En rekke kommuner har i løpet av de siste årene opphevet boplikten i hele eller deler av kommunen. Et eksempel på dette er Krødsherad, kommunen som huser det populære vintersportstedet Norefjell. Kan boliger uten boplikt lovlig legges ut for salg under fanen for fritidsboliger på Finn.no, selv om de fremdeles er registrert som helårsboliger?

Dette spørsmålet reguleres av markedsføringsloven, og svaret er nei.

Må søke om bruksendring

Selv om boplikten i en kommune er opphevet, må huseier søke kommunen om bruksendring dersom de ønsker å ta en helårsbolig i bruk som en fritidsbolig.

Og kommunen kan føre en streng praksis for bruksendring, uavhengig av om det er boplikt eller ikke i det aktuelle området.

Vi er kjent med at det har oppstått tvister i etterkant av handelen der kjøper har blitt overrasket over at det faktisk ikke er en fritidsbolig de har kjøpt. Hyttedrømmen får seg fort et slag for baugen når man oppdager at hytta man har kjøpt egentlig er en helårsbolig.

Les også: Dette skal du se etter når du kjøper hytte på fjellet

Denne typen tvister er belastende for alle involverte parter, både kjøper, selger og megler.

Tonje Hovde Skjelbostad
RIKTIG ANNONSERING: Pass på å selge helårsboliger som nettopp det, skriver Fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad hos Forbrukerombudet i denne artikkelen. Foto CF Wesenberg/Kolonihaven

Ulovlig markedsføring

Nå som sesongen for salg av fritidsboliger på fjellet er godt i gang, minner vi derfor igjen om at det er ulovlig å markedsføre en bolig som fritidsbolig under fritidsboligfanen på Finn.no uten at det foreligger bruksendringstillatelse på boligen.

Det holder ikke å opplyse i annonseteksten at boligen er registrert som helårsbolig. Som eiendomsmegler er det ditt ansvar at forbrukere ikke blir villedet, og at helårsboliger selges som nettopp det.

I fjor sendte vi ut et orienteringsbrev til en rekke eiendomsmeglere i kystkommunene i sør hvor vi informerte om regelverket. Vi forventer at eiendomsmeglere som formidler fritidsboliger setter seg inn i regelverket og følger loven, uavhengig av om de markedsfører  hytter ved sjøen eller på fjellet.

Denne artikkelen stod første gang i Eiendomsmegleren nr 4-2016. Dette er en bearbeidet versjon.

 

Del artikkel: