Vil opprettholde frivillig ordning hos Forbrukerombudet

Norges Eiendomsmeglerforbund går i sitt høringssvar om endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler, imot forslaget om fjerne kravet om at Forbrukerombudet må forsøke å komme til en frivillig ordning før det fattes vedtak.

 

NEF mener at forhandlingslinjen er den mest effektive måte å påvirke næringslivets praksis. NEF er usikker på i hvilken grad forhandling med den næringsdrivende rent faktisk vil forbli tilsynets primære arbeidsmetode, dersom plikten til forhandling oppheves. Etter vårt syn bør derfor dagens hovedregel om forhandlinger og frivillig ordning opprettholdes. Regelen bør fortsatt være at man søker å få den næringsdrivende til å inngå en frivillig ordning om endret praksis.

Bør få nytt navn

NEF er enige i at Forbrukerombudets rolle som tilsyn bør tydeliggjøres. Vi registrerer at flere ikke kjenner forskjellen på Forbrukerrådet og Forbrukerombudet. For å gjøre skillet enda tydeligere kan det være et nyttig grep å skifte navn.

NEF mener at begrepet «forbruker» bør være en del av institusjonens navn, og navnet må tydeliggjøre at tilsynet skal beskytte forbrukernes interesser. Dette hensynet kan ivaretas gjennom navnet «Forbrukerverntilsynet», som vi foreslår at departementet vurderer nærmere. «Forbrukerverntilsynet» vil kunne forkortes med «FVT», som skiller institusjonen fra blant annet «FR» (Forbrukerrådet) og «FT» (Finanstilsynet).

Les hele høringssvaret fra NEF om – Endringer i markedsforingslovens håndhevingsregler

 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no