• Fagartikkel
siluetter

Vil opprettholde frivillig ordning hos Forbrukerombudet

Norges Eiendomsmeglerforbund går i sitt høringssvar om endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler, imot forslaget om fjerne kravet om at Forbrukerombudet må forsøke å komme til en frivillig ordning før det fattes vedtak.

 

NEF mener at forhandlingslinjen er den mest effektive måte å påvirke næringslivets praksis. NEF er usikker på i hvilken grad forhandling med den næringsdrivende rent faktisk vil forbli tilsynets primære arbeidsmetode, dersom plikten til forhandling oppheves. Etter vårt syn bør derfor dagens hovedregel om forhandlinger og frivillig ordning opprettholdes. Regelen bør fortsatt være at man søker å få den næringsdrivende til å inngå en frivillig ordning om endret praksis.

Bør få nytt navn

NEF er enige i at Forbrukerombudets rolle som tilsyn bør tydeliggjøres. Vi registrerer at flere ikke kjenner forskjellen på Forbrukerrådet og Forbrukerombudet. For å gjøre skillet enda tydeligere kan det være et nyttig grep å skifte navn.

NEF mener at begrepet «forbruker» bør være en del av institusjonens navn, og navnet må tydeliggjøre at tilsynet skal beskytte forbrukernes interesser. Dette hensynet kan ivaretas gjennom navnet «Forbrukerverntilsynet», som vi foreslår at departementet vurderer nærmere. «Forbrukerverntilsynet» vil kunne forkortes med «FVT», som skiller institusjonen fra blant annet «FR» (Forbrukerrådet) og «FT» (Finanstilsynet).

Les hele høringssvaret fra NEF om – Endringer i markedsforingslovens håndhevingsregler

 

Del artikkel: