Rett leieavtale til rett tid – Leiers bruk

 • Av: Redaksjonen
 • 16. november 2018
 • Fagstoff
Betaling og escrow-avtaler

Leieavtaler inneholder normalt en bestemmelse om leiers formål. Bestemmelsen kan ha stor betydning for leiers rettigheter og fleksibilitet hva gjelder bruk og endret bruk, og utleiers ansvar og kontrollmuligheter. Bruksbestemmelsene bør derfor utformes konkret for det enkelte leieforhold.


Hvem bør sitte i styret?

 • Av: Redaksjonen
 • 10. november 2018
 • Fagstoff
Bygård med aksjeleilighet

Alle aksjeselskaper må ha et styre. Det er generalforsamlingen som velger medlemmer til styret. Styret velger selv styreleder dersom denne ikke er valgt av generalforsamlingen. Styret må bestå av ett eller flere medlemmer. Har selskapet bedriftsforsamling, skal styret ha minst…Les mer →


Gjenbruk av bilder på nett – Sak fra RfE

 • Av: Redaksjonen
 • 2. november 2018
 • Fagstoff

 Saken ble behandlet av Reklamasjonsnemnda den 28. mai 2018. Megler ble klaget inn for reklamasjonsnemda av en privat selger som ikke hadde et oppdragsforhold til innklagede. Klager hadde oppdaget at bildene han tok i forbindelse med sin egen boligsalgsannonse ble…Les mer →


NEF om Forbrukertilsynets nye veiledning for markedsføring av boliger 

Boligmarkedet er et viktig og prioritert område for Forbrukertilsynet som i forrige uke lanserte sin egen Veiledning for markedsføring av boliger. Den tidligere Bransjenormen som var utarbeidet i samarbeide mellom bransjen og Forbrukerrådet og Forbrukerombudet (nåværende Forbrukertilsynet) har fått sin…Les mer →


Forbrukertilsynets reaksjon på manipulerte bilder og vurderingen etter markedsføringsloven.

 • Av: Redaksjonen
 • 16. oktober 2018
 • Fagstoff

Forbrukertilsynet har reagert strengt ovenfor et meglerforetak i forbindelse med at de mottok tips fra en interessent om billedbruk. Interessenten klaget foretaket inn da han mente seg lurt til å komme på visning på bakgrunn av villedende illustrasjonsbilder av prosjektets…Les mer →


Inkassoselskapers vilkår for å slette utleggspant

 • Av: Redaksjonen
 • 16. oktober 2018
 • Fagstoff

Norges Eiendomsmeglerforbund har ved flere anledninger blitt kontaktet av medlemmer som forteller om utfordringer når de etterspør slettebekreftelse på utleggspant i eiendommer de har fått i oppdrag å selge.


Mulige utfordringer med Brexit

For eiendomsbransjen i Norge dukker det opp mulige utfordringer når Storbritannia til våren går ut av EU.


Individuell nedbetaling av fellesgjeld i borettslag

Bygård med aksjeleilighet

Mange borettslag tilbyr i dag ordninger for individuell nedbetaling av fellesgjeld, såkalte «IN-ordninger». En IN-ordning kjennetegnes ved at den tillater den enkelte andelseier å innfri hele eller deler av sin andel av borettslagets fellesgjeld utenom de månedlige felleskostnadene. Ved salg…Les mer →


Boligkjøpere vant frem med viktig seier i Høyesterett

Det siste året har to kjøpere med boligkjøperforsikring vunnet viktige seire i Høyesterett. I fjor «avlivet» Høyesterett prosentlæren. I denne ferske avgjørelsen kom Høyesterett, motsatt av ting- og lagmannsretten, til at det var grunnlag for å gjenåpne en mangelssak fra…Les mer →


Forsikringsordningene for eiendomsmeglere – hva omfatter de og hva er det som ikke omfattes?

 • Av: Redaksjonen
 • 2. oktober 2018
 • Fagstoff

Å utøve eiendomsmeglingsvirksomhet kan by på en rekke risikoer for at noen blir påført et økonomisk tap som de krever erstattet fra megleren og/eller meglerforetaket. Det vil da bli spørsmål om megleren og/eller meglerforetaket blir erstatningsansvar, og i så fall…Les mer →


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

 • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no