Lovendringer og nye lovbestemmelser fra 1. januar

Fra nyttår vil det være noen lovendringer og nye lovbestemmelser som det vil være nødvendig å kjenne til for eiendomsmeglere.


Når er reisetid arbeidstid?

Høyesterett avsa 4. juni i år dom i den såkalte «Reisetidssaken». Høyesterett konkluderte med at reiser til andre steder enn arbeidstakers faste arbeidssted (oppmøtested) skal regnes som arbeidstid når reisen er nødvendig for å kunne utføre arbeidet. Dommen har betydning…Les mer →


Partenes vedlikeholdsansvar i leieavtaler – er standardene gode nok?

 • Av: Redaksjonen
 • 14. desember 2018
 • Fagstoff

Vedlikeholdsplikt er ofte tema i leieforhold, spesielt ved tilbakeleveringen av leieobjektet. Ved å ha et bevisst forhold til ansvarsfordelingen når leieavtalen utarbeides, kan man unngå mange konflikter.


Foreslår en skjerping av ervervsbegrensningen

Regjeringen foreslår blant annet en skjerping av ervervsbegrensningen i forslaget om endring i eierseksjonsloven.


Krav til garantistillelse etter ny § 2-11 ved salg av nyoppført bolig – Viktig lovendring i avhendingslova trer i kraft fra 01.01.2019

01.01.2019 trer den nye bestemmelsen i § 2-11 i avhendingsloven i kraft. Med denne innføres en plikt for næringsdrivende til å stille garanti ved salg av nyoppførte, ferdigstilte boliger. Disse boligene kan fremdeles selges etter avhendingslova, men den næringsdrivende må…Les mer →


Tilbakehold og renter

NEF juridisk får stadig spørsmål om forskjellige sider av kjøpers tilbakeholdsrett. Denne gang tenker vi å si litt om renter og tilbakeholdt beløp.


Forslag om skjerpet ervervsbegrensning i eierseksjonsloven

 • Av: Redaksjonen
 • 30. november 2018
 • Fagstoff

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte den 11. mai 2018 ut et forslag på høring, hvor de blant annet foreslår en skjerpet ervervsbegrensning i boligseksjonssameier. Høringsfristen var 6. august 2018, og departementet tar sikte på å legge frem en lovproposisjon før jul…Les mer →


Veien fra bud til endelig avtale

 • Av: Redaksjonen
 • 25. november 2018
 • Fagstoff

Kjøps- og salgsprosessene for eiendom pågår ofte over et relativt langt tidsrom. Prosessen går ofte gjennom mange faser, hvor partene utveksler mye informasjon og fremforhandler del for del den endelige avtalen. For både kjøper og selger er det i slike…Les mer →


Legalpant – utinglyste heftelser i fast eiendom med usikkert omfang

 • Av: Redaksjonen
 • 20. november 2018
 • Fagstoff

Ved omsetning av eiendom må megler som regel innfri eiendommens heftelser. Av grunnboken vil en finne oversikt over både avtalepant og utleggspant som må innfris for å oppnå heftelsesfri eiendom . En type pant som imidlertid ikke fremgår av grunnboken…Les mer →


Rett leieavtale til rett tid – Leiers bruk

 • Av: Redaksjonen
 • 16. november 2018
 • Fagstoff
Betaling og escrow-avtaler

Leieavtaler inneholder normalt en bestemmelse om leiers formål. Bestemmelsen kan ha stor betydning for leiers rettigheter og fleksibilitet hva gjelder bruk og endret bruk, og utleiers ansvar og kontrollmuligheter. Bruksbestemmelsene bør derfor utformes konkret for det enkelte leieforhold.


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

 • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no