Rentebetingelser på klientkonto

Må man skatte av boligsalget?

Eiendomsmeglingsloven og – forskriften har bestemmelser om forvaltning og behandling av klientmidler som vi i NEF juridiske avdeling får enkelte spørsmål om. I den siste tiden har vi hatt en del konkrete spørsmål knyttet til rentebetingelser for eiendomsmeglingsforetakets klientkonto.

Nyoppdagede feil ved bolig kjøpt «as is» – gjenåpning av rettskraftig dom

Høyesterett behandlet i HR-2018-203-U spørsmål om gjenåpning av en dom fra tingretten om mangler ved kjøp av en bolig solgt «as is»/«som den er». Kjøper, som hadde tapt saken mot selger i tingretten, begjærte saken gjenåpnet etter å ha oppdaget flere feil ved eiendommen. Høyesterett konkluderte med at gjenåpning var aktuelt.

Betydningen av feil i egenerklæringsskjemaet

Egenerklæringsskjemaet er viktig både som informasjon for takstmann ved gjennomgåelse av en eiendom, men også påkrevet ved kjøp av eierskifteforsikring i forbindelse med salg av boligen. Uriktig utfyllelse av skjemaet kan ha store konsekvenser for selger og dette er det viktig å være oppmerksom på.

Oppdaterte og nye leiemaler for næringsleie!

Forum for Næringsmeglere, Norges Eiendomsmeglerforbund og Norsk Eiendom har høsten 2018 arbeidet med å oppdatere leiemalene for næringsutleie. Advokatfirmaet BAHR og advokatfirmaet Føyen Torkildsen har representert henholdvis FFN/NEF og Norsk Eiendom i dette arbeidet.