Endringer i lover med virkning fra 1. januar 2020

Av: advokat Nina Fodstad Skumsrud, fagsjef NEF  

Ny forsinkelsesrentesats fra 1. januar 2020 

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes som forskrift hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng.  

Fra 1. januar 2020 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 9,50 %, dette er en økning på 0,25 prosentpoeng fra 1. juli 2019.  

Du finner en kalkulator for beregning av forsinkelsesrenten her: https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/renter/kalkulator-for-forsinkelsesrenten/id475428/ 

Eierseksjonsloven – eierskiftegebyr og skjerpet ervervsbegrensning   

Som vi tidligere har skrevet om er det gjort flere endringer i eierseksjonsloven, og endringene trådte i kraft 1. januar 2020. Blant endringene av særlig betydning for eiendomsmeglere, kan nevnes at det er innført hjemmel for å kreve at selger betaler et eierskiftegebyr på maksimalt 4R ved salg av en eierseksjon. I tillegg er ervervsbegrensningen skjerpet ved at også indirekte erverv omfattes av bestemmelsen i esl. § 23.  

Les mer om endringene her https://nef.no/fagstoff/endringer-i-eierseksjonsloven-med-virkning-fra-1-januar-2020/ 

Aksjeloven – nye regler om sikkerhet for kjøpers oppkjøpsfinansiering 

Tidligere kunne et rent eiendomsselskap som hovedregel pantsette sin eiendom til sikkerhet for kjøpers oppkjøpsfinansiering i medhold av den såkalte unntaksforskriften. Unntaksforskriften oppheves 1. januar 2020 og erstattes av nye regler i aksjeloven § 8-10. De nye reglene tillater på visse vilkår at et eiendomsselskap stiller sikkerhet for oppkjøpsfinansieringen til et aksjeselskap som får bestemmende innflytelse over eiendomsselskapet. Et grunnvilkår for å stille sikkerhet er at eiendomsselskapet mottar en armlengdes garantiprovisjon for det. Dessuten må eiendomsselskapet følge visse saksbehandlingsregler, det vil nærmere bestemt si at: 

a) Styret må foreta en kredittvurdering av kjøper

b) Styret må lage en redegjørelse som bl.a. skal inneholde en vurdering av eiendomsselskapets interesse i å yte bistanden, og en vurdering av konsekvensene disposisjonen får for eiendomsselskapets egenkapital og likviditet, jf. aksleloven § 3-4 

c) Styret skal avgi en erklæring (som kan tas inn i redegjørelsen) om at det er i eiendomsselskapets interesse å yte bistanden, og at kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet i § 3-4 vil være oppfylt 

d) Generalforsamlingen må godkjenne bistanden med samme flertall som for vedtektsendring

e) Redegjørelsen og erklæringen skal signeres av styret og meldes til Foretaksregisteret før bistanden ytes 

Ta gjerne kontakt med juridisk@nef.no for mer informasjon! 

Kommune- og fylkessammenslåing  

Fra 1. januar er det foretatt endringer i både kommuneloven og i lov om fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingsloven) som følge av flere kommune- og fylkessammenslåinger. Norges fylker har fra 1. januar 2020 disse navnene:  

 1. Viken
 2. Oslo
 3. Innlandet
 4. Vestfold og Telemark
 5. Agder
 6. Rogaland
 7. Vestland
 8. Møre og Romsdal
 9. Trøndelag
 10. Nordland
 11. Troms og Finnmark

Du finner en oversikt over kommunesammenslåinger og navn på kommunene her.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

 • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no