oslo-luftfoto2

Fortsatt høy aktivitet og prisstigning i boligmarkedet

Bruktboligprisene i Norge steg i gjennomsnitt med 0,8 prosent i mai 2023.

Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret, viser tallene fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Carl O. Geving – Foto: Jonas Karlsen

Den høye aktiviteten i bruktboligmarkedet henger sammen med at flere kjøpere enn normalt velger bruktbolig. De etablerte med god kjøpekraft driver markedet på bekostning av husholdninger som er sterkere berørt av høye renter, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 7,7 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 680 291 kroner ved utgangen av mai.

I mai ble det solgt 10.297 boliger i Norge, noe som er 1,3 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022. Så langt i år er det lagt ut 43.965 boliger i Norge, noe som er 3 prosent flere enn i samme periode i 2022.

Vi registrerer en forsinket vårflom i boligmarkedet og tilbudet av bruktboliger stiger. Dette vil trolig bidra til å moderere prisutviklingen på kort sikt, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Sterkest i Kristiansand og Stavanger

Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger m/omegn med en oppgang på 12,5 og 11,8 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Tromsø med en oppgang på 4,4 prosent. Prisene i Oslo steg med 1,1, prosent.

Osloprisene er høye og mange vil slite med finansieringen når kvadratmeterprisene er over 92 000 kroner i gjennomsnitt og boliglånsrenten nærmer seg 5 prosent. Dette vil trolig begrense prisveksten Oslo i nærmeste fremtid. I motsatte ende er Kristiansand og Stavanger hvor husholdningenes kjøpkapasitet tilsier at prisene kan stige relativt mer, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Det tok i gjennomsnitt 35 dager å selge en bolig i mai ned fra 40 dager i april. Rasket salgstid hadde Stavanger med 20 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 58 dager.

Del artikkel