Nicolai_Dirdal

Vi trenger flere grønne bygg

Når vi jobber med bærekraft, handler det i mindre grad om hva vi selv kan gjøre for å redusere eget utslipp. Vårt bidrag til det grønne skiftet er å utvikle og levere teknologi som bidrar til lavere energibruk, bedre lønnsomhet og mindre utslipp i næringsbygg og boliger.

Av: Simenergi – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2022

Førstevalget for klimaeffektive bygg

-Når vi vet at 40 prosent av alle direkte og indirekte CO2-utslipp i verden kommer fra bygg- og anleggsnæringen, er det viktig at våre produkter til enhver tid er tilpasset de mest ambisiøse klimastandardene i Europa, sier, Nicolai Dirdal, som er daglig leder i proptech-selskapet.

– Målsetning er at vår teknologi skal være førstevalget når fremtidens energi- og klimaeffektive bygg skal designes, sertifiseres og verifiseres, fortsetter han.

På bedriftsmarkedet utvikler og selger Simenergi programvaren Simien, som brukes til å simulere energibehov, validere inneklima, dimensjonere oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg og romkjøling i bygninger. I tillegg brukes Simien til evaluering av energikrav i henhold til de byggetekniske forskriftene og standardene som gjelder.

-Vi opplever at stadig flere kommuner og utbyggere ønsker å gå foran og å utvikle ambisiøse byggeprosjekter med en nær nullenergi-visjon, sier Folke Pettersen, produktansvarlig i Simenergi. – Mange vil bygge etter Futurebuilt-kriteriene, og ta del i målet om å redusere klimagassutslippet med 50 % innen 2030. Ved å bygge modeller og gjøre simuleringer i Simien, beregner du deg frem til de riktige nivåene for energibruk som dermed tilfredsstiller kriteriene. Vi er de eneste i Norge som tilbyr dette, sier Pettersen.

Hjelp til å spare strøm

Med dagens høye strømpriser opplever Simenergi stor interesse for privatmarked-tjenesten, Energiportalen. Her kan boligeiere se hvor mye energi de bruker til oppvarming, varmtvann og lys hjemme. Den viser også hvor mye man kan spare på strømregningen ved å redusere energiforbruket eller investere i energieffektive løsninger som varmepumpe og solcellepanel. I tillegg beregner den hvor mye CO2 boligen slipper ut.

-Å jobbe for at flere kommuner, strømselskaper, produktleverandører åpner opp for tjenesten til sine beboere eller kunder, bidrar til økt bevissthet rundt energieffektivitet i norske hjem. I tillegg til flere oppdrag for lokale håndverkere og produktleverandører, sier Dirdal.

Navet innen proptech

I Norge er det satt nasjonale mål om å få mer verdiskapning ut av den energien vi bruker. Det betyr at energieffektivisering omhandler oss alle, og at både private husholdninger og næringsliv fortsatt har en jobb å gjøre for å nå klimamålene som er satt.

-Vi tror Simien og Energiportalen danner et solid grunnlag for at vi kan bidra til den grønne veksten fremover, men vi er avhengige av tredjepartsløsninger som kan verdiøke tjenestene ytterligere. Her har vi flere spennende prosjekter på gang, som innebærer nye forretningsmodeller og markeder. Vi trenger ikke gå lenger enn innen eget konsern for å finne eksempler på gode synergier med selskaper som Virdi, 4CastGroup og Prognosesenteret. Vi har en ambisjon om at vi skal bli navet innen proptech, forteller Dirdal, og illustrerer det med noen eksempler:

  • Flere banker tilbyr nå såkalte grønne lån til bedrifter og privatkunder. Idéen er å favorisere de som gjør en innsats for samfunnet. Kan man som forbruker eller bedrift vise til energieffektive tiltak, vil bankene kunne gi dem billigere lån. Her kan våre produkter brukes til dokumentasjon for å kvalifisere til dette.
  • Eiendomsforvaltere, borettslag og bedrifter som sitter på store eiendomsmasser har mye å vinne på å optimalisere energibruken bedre i forhold til hvordan bygningene blir brukt. I den siste tiden har vi lært at det på visse tider av døgnet brukes mer energi i boliger og næringsbygg enn andre. Ved at bygningene ved hjelp av automatikk lærer seg når disse effekttoppene kommer, blir det lettere å styre energibruken og få ned kostnadene og utslippene som følger etter. 

-Vi vet vi at våre produkter har potensiale til å løse bærekraftsutfordringer hos mange innen byggenæringen. Det er fordi de får et bedre beslutningsgrunnlag til å foreta lønnsomme og bærekraftige valg, avslutter Dirdal.

Om Simenergi AS

Simenergi er Norges ledende fagmiljø på beregning av energibruk og inneklima i bygninger, med ca. 800 bedrifter på kundelisten. På bedriftsmarkedet utvikler og leverer vi programvaren Simien, som i disse dager lanserer en skybasert versjon av Simien, som åpner for ny brukervennlig funksjonalitet og integrasjon av tredjepartsdata. På privatmarkedet gir vi boligeiere innsikt i eget energiforbruk gjennom energiportalen.no. Portalen gir også objektive svar på hvilke tiltak som vil påvirke energibruken i egen bolig.

Simenergi har i dag 5 ansatte og eies av Skanska Norge AS (33,3 %), Programbyggerne AS (33,3%) og Energiportalen AS (33,3%). Energiportalen AS er en del av Ambita-konsernet.

Del artikkel