writing-1149962_1280

Kjøpekontrakt og betaling

Boligbud 10: Vær nøye med å følge opp formalitetene når kontrakten skal skrives.

Kontraktsmøtet

Etter at du har fått akseptert budet ditt får du normalt tilsendt utkast til kjøpekontrakt med tidspunkt for kontraktsmøte.

Dersom du mot formodning ikke får det, ring megler å be om å få kontrakten oversendt til gjennomlesning før selve kontraktsmøtet.

Kontraktsmøtet avholdes vanligvis på meglerens kontor. Som regel er både selger og kjøper tilstede.

I løpet av dette møtet blir kontrakten gjennomgått. Megleren vil fortelle om, og legge vekt på, det som er de viktigste punktene i kontrakten.

Tips:

Ikke nøl med å spørre. Det er uunngåelig at en kontrakt inneholder ”fremmedord” og henvisninger til lover og regler. Du har et selvstendig ansvar for å forstå hva dette dreier seg om. Det er ikke dumt å spørre. Ingen forventer at du skal kunne alt om innholdet i kontrakten.

Megleren blir bare glad for spørsmål, det bidrar til å lette jobben med å sørge for at både selger og kjøper forstår hva kontrakten innebærer.

I de aller fleste tilfellene er kontrakten en standardkontrakt. Norges Eiendomsmeglerforbund diskuterer jevnlig med andre bransjeaktører og myndighetsorganer hva en standard kontrakt skal inneholde. Finanstilsynet er også vel kjent med hva som er meglerstandardene.

Andre dokumenter

Det kan også være mange andre dokumenter du må underskrive i tillegg til selve kjøpekontrakten. Disse blir presentert og forklart av megleren.

Egenerklæringsskjema for konsesjonsfrihet til kommunen må i mange tilfeller underskrives.

Er det selveierleilighet du kjøper må du erklære i skjøtet på at du ikke kjøper mer enn to seksjoner.

Nok en gang: Ikke nøl med å spørre megleren om hva dokumentet gjelder og hva din underskrift konkret betyr.

I banken, før eller etter kontraktsmøtet, skal du underskrive lånedokumentene (gjeldsbrev, utbetalingsfullmakt og pantobligasjon).

Flyttemelding

Myndighetene skal ha flyttemelding.

I løpet av kontraktsmøtet vil en dyktig megler gi deg god informasjon om hva du må gjøre i forbindelse med flytting. De flinkeste meglerne vil gi deg en detaljert skriftlig oversikt over hva du skal gjøre. De har gjerne flyttemelding og skjema for adresseendring klare til deg.

Kan du ikke møte til kontraktsmøtet må du være forberedt på å bruke postveien frem og tilbake med kontrakten.

Tips: Dra på kontraktsmøtet selv om det skulle koste deg en flytur. Det skal gis mye nyttig informasjon på dette møtet.

Boligforsikring

Du må forsikre den boligen du kjøper senest fra og med overtagelsesdagen. Det vanlige er å dekke en fullverdig kaskoforsikring som dekker alle forhold som kan skje, brann, innbrudd, vannskade og lignende.

Du må sette deg grundig inn i forsikringsavtalen og sørge for at du forstår hvilken dekning du har. Hos forsikringsselskapet skal du få en forsikringsavtale og forsikringsbevis.

Det er svært viktig for deg at du innhenter forsikringsbevis slik at du har skriftlig bekreftelse for at boligen er forsikret før overtagelsesdagen.

Mange eierseksjoner og andelsleiligheter har fellesforsikring som er dekket av sameiet/borettslaget. Forsikre deg om at det er tilfellet for den boligen du kjøper. Be om å få dette skriftlig dersom det ikke går klart frem av bilagene til salgsprospektet.

Innboforsikring er du nok kjent med før du kjøper bolig.

Tips:
Lage liste og ta foto over alt inventar. Litt jobb, men akk så nyttig etter innbrudd eller brann.

Boligkjøperforsikring og eierskifteforsikring

I prospektet finner du også opplysning om eieren har tegnet eierskifteforsikring eller ikke.

Senest på kontraktsmøte må du ta stilling til om du vil tegne boligkjøperforsikring. Denne forsikringen hjelper deg hvis du senere skal reklamere med krav mot selger eller selgers eierskifteforsikring.

Eierskifteforsikring betyr ikke at alt er i orden med boligen.

Eierskifteforsikring er selgers forsikring mot krav fra deg som kjøper som følge av skjulte feil eller mangler, manglende opplysninger eller at eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn du kunne forvente.

Etter min mening er det en fordel for deg at selger har dekket eierskifteforsikring.

Fordelen er at dersom det er du må reklamere på en mangel og får medhold, så har forsikringsselskapet penger. Det hjelper ikke å få medhold mot en selger som kanskje ikke ersøkegod.

Innvendingen kan være at du i tilfelle du må reklamere, må slåss mot et profesjonelt forsikringsselskap med alle sine advokater.

Boligkjøperforsikringen skal bistå deg dersom du må reklamere mot selger og eierskifteforsikringen. Tegner du boligkjøperforsikring, slipper du personlig å slåss mot selgerens forsikringsselskap. Det gjør ditt forsikringsselskap. Med alle sine advokater.

Del artikkel