• Fagartikkel
Må man skatte av boligsalget?

Renter på klientkonto

Det følger av Finanstilsynets rundskriv 7/2014 at kravet i forskriften om «høyest mulig rente» innebærer at dere jevnlig og minimum årlig må kontrollere at den renten dere har på klientkonto er markedsmessig.

Hvis renten på klientkonto ligger under den renten foretaket kan få i markedet, og denne forskjellen ikke er ubetydelig, plikter eiendomsmeglingsforetaket å bytte klientkontobank. Begrepet «markedsmessig» innebærer på den annen side at megler ikke behøver å bytte klientkontobank ved helt marginale forskjeller ( for eksempel hvis man har en rente på 1 % og tilbys 1,01 %.)

Vår anbefaling er at dere, f.eks. hver 6 mnd., tar kontakt med i alle fall et par/tre andre banker enn den dere benytter, og ber om konkrete tilbud på å opprette klientkonto.

Del artikkel: