Ny kontraktsmal for salg av bolig under oppføring – selveier og eierseksjonssameie

NEF juridisk avdeling har i samarbeid med advokatfirmaet Grette utarbeidet en ny kontraktsmal til bruk ved salg av bolig under oppføring.

NB: K1 og K2 ble oppdatert i mai 2017. Se mer her

NEF har hatt dialog med Forbrukerombudet underveis, og de løsninger som er valgt i malen er i overenstemmelse med Forbrukerombudets syn. Samtidig har vi forsøkt å lage en konktraktsmal som er balansert, og som er enkel å forstå for begge parter i en slik handel.

Det er viktig å merke seg at vi har laget to versjoner av denne nye malen. Det som skiller de to er hvilken oppgjørsform som er valgt. Malen heter «NEFs kjøpekontrakt for bolig under oppføring», versjon K1 eller versjon K2.

Avtalt oppgjør mot tinglyst skjøte

Den mest vanlige oppgjørsformen er der det er avtalt oppgjør mot tinglyst skjøte, eventuelt at forbruker skal betale forskudd underveis mot at utbygger stiller en selvskyldnergaranti – en «§ 47-garanti». Vi har valgt å benevne denne versjonen av malen som «K1».

Avtalt overskjøting og oppgjør for tomt

Den andre versjonen, «K2», skal benyttes der det er avtalt overskjøting og oppgjør for tomt, og deretter delbetaling etter hvert som eiendommen tilføres verdier.
Det er godt beskrevet øverst på førstesiden i malen hvilken versjon du har åpnet og når den er aktuell å benytte.

Ved å benytte den versjonen som er tilpasset salget vil det være enklere å se hva som faktisk er avtalt, samtidig som de to oppgjørsformene nødvendiggjør enkelte mindre presiseringer og forskjeller andre steder i malen slik som for eksempel i punkt 2 om «Kjøpesum».

Både for selveiet bolig/fritidsbolig og for bolig/fritidsbolig i eierseksjonssameie

Kontraktsmalen gjelder både for selveiet bolig/fritidsbolig og for bolig/fritidsbolig i eierseksjonssameie. Ved utfylling av kontrakten må eiendomsmegler velge punkt 1 A eller punkt 1 B.
Det er inntatt enkelte fotnoter i malen med utfyllende forklaringer eller kommentarer. Disse er ment som en ekstra hjelp eller påminnelse for eiendomsmegler, og bør fjernes før kontakten benyttes i de enkelte salg.

Vi har bevisst valgt å vise til bustadoppføringslova og enkelte bestemmelser, fremfor å gjengi lovtekst i kontraktsmalen. Som en følge av disse henvisningene oppfordrer vi eiendomsmegler til å gi forbrukerne tilgang til loven enten gjennom en link, eller ved at de mottar en utskrift av loven, ved inngåelse av kontrakt.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no