Logo Kartverket

Endret praksis hos Kartverket ved vergemålssalg

Tidligere måtte Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen)samtykke direkte på dokumentet som skulle tinglyses. 

Kartverket har nå endret sin praksis. I Rundskriv for Tinglysingen pkt 3.6 Vergemål, problemstilling nr 1 fremgår nå følgende:

«I salgstilfeller vil statsforvalterens vedtak om godkjenning av salget være tilstrekkelig dokumentasjon for å tinglyse de dokumentene som vanligvis inngår i et salg gjennom eiendomsmegler eller advokat. Det vil si både sikringspantedokument og hjemmelsdokument (skjøte, hjemmelserklæring eller hjemmel til andel i borettslag).»

Les mer her

Del artikkel