Vil gi vanskeligstilte barnefamilier mulighet til å eie bolig

Regjeringen foreslår i revidert statsbudsjett å bevilge 118 millioner kroner ekstra til boligsatsing for vanskeligstilte barnefamilier.

Om lag 450 vanskeligstilte barnefamilier vil kunne bli boligeiere i år med en kombinasjon av tilskudd og startlån.

– Norsk økonomi går veldig bra. Det skapes nye jobber og flere kommer i arbeid. Samtidig har andelen barn i lavinntektshusholdninger økt. Regjeringen vil sørge for at flere kan ta del i velferdsutviklingen. Flest mulig av dem som vil, skal kunne eie egen bolig, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

SSB presenterte tall forrige uke som viser at andelen personer i de lavere inntektsgruppene som bor i egen bolig har falt, og i lys av dette er det bra at regjeringen foreslå økte bevilgninger for at flere vanskeligstilte barnefamilier skal få mulighet til å eie bolig.

Mindre til studentboliger

Regjeringen foreslår samtidig å redusere bevilgningen til bygging av studentboliger.

Grunnet til dette er ifølge regjeringen at det har kommet inn under halvparten så mange søknader til å bygge studentboliger som av det Stortinget hadde bevilget midler til. Bevilgningen reduseres dermed med 298,5 mill. kroner.

Kan øke eiendomsskatten

I Kommuneproposisjonen som også kom i dag, kommer det fram at kommunene i forbindelse med sammenslåinger vil få mulighet til å øke satsene for eiendomsskatten i en overgangsperiode på tre år med inntil 1 promilleenhet på bolig- og fritidseiendom, og 2 promilleenheter på næringseiendom.

  • «Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter anslås til 0,6 prosent i 2018, mens realveksten i de frie inntektene anslås til 0,1 prosent. Både veksten i samlede og frie inntekter er lavere enn i de foregående årene, men høyere enn anslått i budsjettopplegget for 2018. Høyere inntektsvekst enn anslått i budsjettopplegget skyldes at skatteinntektene ble høyere enn forventet. Høyere inntektsvekst enn anslått i budsjettopplegget skyldes at skatteinntektene ble høyere enn forventet, heter det i Kommuneproposisjonen.» 
Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no