NEF-Ansatte-Portrett-Carl-O-Geving

– Utsettelsen av rentefallet vil skuffe mange

Norges Banks holder styringsrenten uendret på 4,5 prosent. Slik Norges Bank nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten trolig holdes på dette nivået en god stund fremover. Denne beslutningen vil skuffe mange husholdninger med boliglån.

– Går det som vi nå tror, blir styringsrenten liggende på 4,5 prosent ut året, før den gradvis settes ned, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

De skriver videre i sine vurderinger at; «Renten er satt opp mye de siste årene og har bidratt til å kjøle ned norsk økonomi. Veksten i økonomien har avtatt, og prisveksten har falt. Samtidig er en høy andel av befolkningen i jobb. Prisveksten er fortsatt over målet, og høy vekst i bedriftenes kostnader vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover. Komiteen var opptatt av at dersom renten settes ned for tidlig, kan prisveksten bli liggende over målet for lenge.

– Skuffelse for mange husholdninger

Beslutningen om å utsette rentefallet er en skuffelse for mange husholdninger, og spesielt for foreldre som er villig til å strekke seg langt for å hjelpe barna sine inn i boligmarkedet. Frykten for at toget går i et marked hvor det bygges få nye boliger, gjør at mange foreldre må øke innsatsen og påta seg en høyere økonomisk belastning på vegne av barna, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Vi forventer raskt økende forskjeller mellom de mange unge som får hjelp av foreldre til å kjøpe sin første bolig og de som ikke har tilgang til foreldrebanken, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Del artikkel