oslo_leilighet_horison

Sterk oktobermåned i boligmarkedet

Prisutviklingen i boligmarkedet var uvanlig sterk for en oktobermåned å regne.

Ny statistikk viser at boligprisene steg med 0,5 prosent i oktober 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,1 prosent, melder Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi.

Boligmarkedet er sterkt preget av en koronaeffekt, og prisutviklingen minner om 2016-nivå. Boligen er et nødvendig gode som får høy prioritet i nedgangstider. Pandemien har fått nordmenn til å sette enda større pris på en trygg og god bolig, og lave renter gjør det mulig for mange å betale mer for å oppnå dette. Paradoksalt nok kan den senere tids smitteoppblomstring forsterke denne trenden, sier administrerende direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Boligprisene er nå 7,1 prosent høyere enn for et år siden.

Mange salg

I oktober ble det solgt 10.045 boliger i Norge, noe som er 9,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 87.493 boliger i Norge, noe som er 5,5 prosent flere enn på samme tid i 2019.

Det tok i gjennomsnitt 46 dager å selge en bolig i oktober 2020. Kortest salgstid hadde Oslo med 21 dager og lengst salgstid hadde Kristiansand med 66 dager.

Bekymret for utviklingen i Oslo

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo med en oppgang på 9,5 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 4,2 prosent.

På slutten av året forventer vi at etterspørselen dempes noe slik at omsetningsvolumene faller naturlig, men markedet vil være noe sterkere enn normalt de fleste steder. Det er liten grunn til bekymring for trenden nasjonalt, men større grunn til bekymring for den underliggende trenden i Oslo. For lite boligbygging og sentralisering har drevet opp prisene i Oslo. Oslo er preget av en unormalt svak tilbudsside som med historisk lave renter kan utløse et vedvarende prispress gjennom vinteren. Det har kommet få nybygde boliger ut i oslomarkedet i 2020 og det ligger an til enda færre i 2021, sier Geving.

– Dersom gjenopphentingen i norsk økonomi bremses av en ny smittebølge kan det påvirke omsetningstakten og prisutviklingen i boligmarkedet, men erfaringene fra den første smittebølgen tilsier at boligmarkedet er relativt robust fall i økonomien. Markedspsykologien kan skifte når det oppstår ny usikkerhet, men de fleste boligkjøpere er langsiktige og utsiktene til en global vaksineløsning på vårparten er positivt for boligmarkedet, sier Geving.

Del artikkel