Møter_colage

Viktig samarbeid for felles interesser

Med nyvalgt styreleder Randi Hollingen og ny juridisk direktør Silje Nesteng Andresen på plass, har NEF i oktober gjennomført en rekke gode møter med mange av våre nærmeste samarbeidspartnere. Disse møtene er høyt prioritert fordi vi har større gjennomslagskraft i viktige saker når flere aktører trekker i samme retning.

Av: Carl O. Geving, adm. dir. Norges Eiendomsmeglerforbund – innlegget ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 5 2020.

I møte med Finanstilsynets ledelse har vi snakket om arbeidet i eiendomsmeglingsutvalget, koblingsproblematikk i forbindelse med banklån, krav til kompetanse og uavhengighet for eiendomsmeglere generelt og fagansvarlige spesielt, informasjonsflyt og taushetsplikt innad i eiendomsmeglingskjeder, hvitvaskingsproblematikk og Finanstilsynets erfaringer fra tilsynsvirksomheten. Denne dialogen er svært viktig for begge parter og preges av felles mål om høy kvalitet i norske eiendomsmeglingstjenester.

I møte med Forbrukertilsynets ledelse har vi snakket om tilsynets erfaringer fra tilsynsvirksomheten, om arbeidet i eiendomsmeglingsutvalget og hvordan vi skal sikre et like godt samarbeid etter at Forbrukertilsynet flytter fra Oslo til Porsgrunn 1. januar 2021. Dialogen er preget av felles mål om en ryddig og god markedsføringspraksis som bygger tillit mellom forbrukere og eiendomsmeglingsbransjen.

I møte med Forbrukerrådet har vi snakket om Forbrukerrådets rolle og fokusområder, utfordringer i leiemarkedet, om eiendomsmeglingsutvalget og koblingsproblematikk og arbeidet med nye forskrifter til avhendingsloven som skal fastsette krav til tilstandsrapporter og byggningssakkyndige. Forbrukerrådet er forbrukernes interesseorganisasjon, og dialogen er viktig for å utvikle en gjensidig forståelse av forbrukernes behov og eiendomsmeglernes rolle i en trygg og effektiv bolighandel. 

Les hele Eiendomsmegleren nr. 5 2020 her.

I møte med Eiendom Norge har vi snakket om utfordringer med prisavvik i raskt stigende markeder, om bransjens etterlevelse av retningslinjer for arbeidsvilkår og opplæring for fullmektiger, om arbeidet i eiendomsmeglingsutvalget, og bolig- og skattepolitikske utfordringer. NEF og Eiendom Norge har ulike roller i samme bransje og deler mange felles interesser. Vi er opptatt av en god dialog om bransjens utfordringer, og samarbeider godt om saker der vi gjennom felles innsats styrker bransjens gjennomslagskraft og omdømme.

I møte med Norsk Takst har vi snakket om våre organisasjoners felles interesser som representanter for de to yrkesprofesjonene i bolighandelen, om arbeidet med nye forskrifter til avhendingsloven som skal fastsette krav til tilstandsrapporter og byggningssakkyndige, om utfordringer med overgangsordninger og bransjens kapasitet til å levere tilstandsrapporter som oppfyller de nye kravene. Vi har også drøftet planer for samarbeid mellom NEF og Norsk Takst.

I møte med Huseierne har vi snakket om samarbeidsform og felles interesser, om arbeidet i eiendomsmeglingsutvalget, forskrifter til avhendingsloven, samarbeid om tiltak for en trygg og effektiv bolighandel for forbrukerne, og samarbeid om analyser og dokumentasjon av boligmodellen og boligmarkedet som grunnlag for en informert debatt og gode politiske beslutninger. Huseierne og NEF har mange felles interesser og har på de fleste punkter en grunnleggende felles forståelse av hvordan den norske boligmodellen tjener samfunnet og hvordan den kan styrkes.

I møte med Norsk Eiendom snakket vi om våre felles interesser innenfor næringseiendom og næringsmegling, om vårt mangeårige samarbeid om kontraktsmaler for næringslokaler og næringsbygg, om eiendomsmeglingsutvalget og regulering av næringsmegling, om boligmarkedet og prisdrivere, og statistikkutvikling og samarbeid for å sikre mer effektiv by- og boligutvikling i pressområdene.

NEF pleier kontakt med en rekke andre interesseorganisasjoner, selskaper, utdanningsinstitusjoner, departementer, politiske parter, mv. Norge har et velfungerende organisasjonsdemokrati, og kontaktmøtene illustrerer verdien av samarbeidet med andre organisasjoner om analyser, lovutvikling, boligpolitikk, bransjeutfordringer og mye mer.

Del artikkel