Linda Klokk

Refleksjoner fra ny forbrukerrådgiver i bolighandelen

Av: Linda Klokk, NEFs forbrukerrådgiver i bolighandelen

Jeg har nå fungert som forbrukerrådgiver i snart 2 måneder og det er en interessant og takknemlig oppgave. Tjenesten bidrar til å sikre NEFS uttalte målsetting om å sikre forbrukerhensyn i bolighandelen på en utmerket måte, ved å skape større trygghet og seriøsitet i bolighandelen på forbrukernes vilkår.

De som ringer inn er jevnt over veldig takknemlige for den rådgivningen de får, noe som også kan bidra til både større slagkraft og enklere løsninger ved at forbrukerne får noen handlingsalternativer i en til tider fastlåst situasjon.

Det er kanskje ikke alle eiendomsmeglere som kjenner til tjenesten men dette er altså en gratistjeneste for forbrukere, og jeg svarer på alle spørsmål knyttet til bolighandel.  Dette fungerer som en hensiktsmessig forlenget arm for forbrukerne men også for meglerne der kundene har spørsmål de vil undersøke nærmere hos nøytral part.  Rådgivningen består i nøytral veiledning avhengig av hvor kunden er i prosessen, det være seg før, under eller etter et gjennomført kjøp eller salg. 

Hva spørres det om ?

Løsøre. Temaene favner vidt men det er noen gjengangere, særlig løsøreproblematikk. Hva følger med og hva følger ikke med, burde megler fortalt meg om dette eller burde jeg skjønt det ? Må vi følge løsørelisten når den ikke er lagt til grunn i salgsoppgaven og så videre. Derfor et lite hjertesukk fra meg, som passer godt inn med noe av det som er tema i månedens Eiendomsmegleren.  Alle meglere og medhjelpere burde gjøre det til god rutine å gå igjennom med selgerne sine hva som skal følge med og ikke i en bolig. Legg gjerne inn generelle standarder i salgsoppgavene slik at det ikke oppstår tvil. Unødvendig å si at det er bedre med en fornøyd kjøper på overtakelse enn en som starter med å bli skuffet.

Mangler

Ofte blir jeg bedt om å vurdere om det foreligger en mangel som gir grunnlag for et krav. Her består rådgivningen i å veilede kundene videre til riktig part, eiendomsadvokat, boligkjøperforsikringsselskapet eller reklamere direkte til eierskifteforsikringsselskapet. Det avdekkes også en god del lovlighetsmangler når man skal ut å selge boligen sin på nytt og da er det spørsmål om man kan gå tilbake til den gamle megleren med saken, særlig der selgers ansvarsperiode på 5 år er ute. Og det er jo en mulighet, med en 20 års absolutt foreldelsesfrist på megleransvaret.    

Oppdragsavtalen

De aller fleste oppdrag ender med salg, men for de som opplever å ikke få solgt kan det oppstå mange spørsmål om avslutningsvederlaget og hva som egentlig er avtalt. Det er mange som opplever det vanskelig å skulle betale noe til megler når boligen ikke blir solgt. Men de fleste forstår også etter noe rådgivning hvor mye arbeid som faktisk ligger bak en bolig som ikke har blitt solgt.   

Budgivning

Budgivere ringer inn under budrunden og har spørsmål om strategi, hva som er lovlige forbehold, hvorfor megler opplyser at en av budgiverne er selgers nærstående etc. Det er også mange mail fra forsmådde budgivere som mener seg forbigått i budrunden på feilaktig grunnlag. Kan megler utelate en interessent som ikke har finansieringen på plass eller skal dette være opp til selger å bestemme for eksempel. Hva om jeg har bydt mot en budgiver som ikke er reell? Det oppstår fort etiske utfordringer rundt budgivningen og for forbrukerne kan det være greit å snakke med en nøytral part og ikke den aktuelle megleren for salget i slike tilfeller.

Skatt. Vi har masse henvendelser om skatterettslige utfordringer, de fleste er ikke bolighandelrelatert og sendes da videre til skattebetalerforeningen som gir rabatterte priser for forbrukere som kommer via tjenesten vår.

Egen nettside for forbrukerne – Bolig360.no

På forbrukernettsidene våre ligger det artikler, tips og råd som kan være nyttige for enhver boligkjøper og –selger, og det legges stadig ut nye artikler tilpasset spørsmålene vi får inn. Det kan være greit å henvise kunder og interessenter til disse sidene hvis de har spørsmål av generell karakter og vi har en egne artikkelserier som heter boligselgerskolen og boligkjøperskolen. Gjør det gjerne til en vane å svare interessentene at de kan gå inn på bolig360.no dersom de har slike spørsmål eller ønsker å lese boligkjøperrelaterte artikler.   

Spørsmålene til forbrukertjenesten vår sendes ofte fra eget kontaktskjema på disse nettsidene.

Avslutningsvis refererer jeg fra disse sidene hva rådgivningen består av :

Opplyse forbrukere om rettigheter og plikter i bolighandelen

Avklare forventninger

Veilede om problemløsning i konkrete tilfeller

Det jeg ikke skal svare på er :

Konkrete klager på enkelte eiendomsmeglere. 

Spørsmål knyttet til annet enn boligomsetning, for eksempel skatt, utleie og arv.

Del artikkel