bygge-stilas

Prisvekst på nye boliger

Nye boliger har i gjennomsnitt steget i pris med 4,2 prosent det siste året.

Ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at prisene på nyproduserte boliger også har hatt en oppgang fra 2. til 3. kvartal i år på 1,7 prosent.

– Utviklingen i markedet for nye boliger reflekterer at balansen mellom tilbud og etterspørsel er bedre enn på lang tid. I 2017 bremset etterspørselen etter nye boliger kraftig opp som følge av stor usikkerhet i markedet. Gjennom 2018 er markedet gradvis normalisert og utsiktene for 2019 er positive, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Mest på blokker

Prisoppgangen har det siste året vært sterkes på nye blokkleiligheter med 5,4 prosent, mens nye eneboliger bare har hatt en oppgang på 1,2 prosent.

Til sammenligning har prisene på brukte boliger i alt økt med 3 prosent den samme perioden.

Tall fra Boligprodusentenes forening viser at det har blitt solgt 27 777 boliger de siste 12 månedene, noe som er 2 prosent under nivået for et år siden. De siste 12 månedene er det igangsatt
28 126 boliger.

Del artikkel