Uendret styringsrente, men slakere rentebane

Norges Bank besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent, men de signaliserte samtidig en langsommere renteoppgang en de tidligere har kommunisert.

Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover. Prognosen for styringsrenten er lite endret, men fallet i oljeprisen og svakere vekstutsikter internasjonalt taler for en litt langsommere renteoppgang enn i forrige rapport. Inflasjonen anslås å holde seg nær målet i årene fremover, samtidig som arbeidsledigheten fortsatt er lav. Skulle de økonomiske utsiktene endre seg, vil også prognosen for styringsrenten justeres, skriver Norges Bank i en pressemelding.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars 2019, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Sterkere etterspørsel?

Forutsigbarhet er en avgjørende faktor for å opprettholde stabiliteten i boligmarkedet, og således er dagens beslutning om uendret rente en god julenyhet fra Norges Bank. Spørsmålet er om den endrede rentebanen vil øke etterspørselen etter lån og således også trekke boligprisene oppover.

– Norges Bank bekrefter folks forventninger når styringsrenten i dag holdes uendret. Forutsigbare lånekostnader er en viktig premiss for balansen i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Når Sentralbanken nå signaliserer en litt langsommere renteoppgang enn i forrige rapport, kan det på sikt bidra til en sterkere etterspørsel etter boliglån, men dersom de som varslet setter opp renten i mars vil det være i tråd med folks forventninger og trolig bidra til å opprettholde et stabilt boligmarked, sier Geving videre.

Øker kapitalbufferkravet

Samtidig øker Finansdepartementet det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene fra 2 prosent til 2,5 prosent. Formålet med det motsykliske kapitalbufferkravet er å gjøre bankene mer solide og robuste overfor utlånstap, men det kan også medføre økte kostnader for bankene som de igjen skyver over på lånekundene. Dermed kan det medføre lavere vekst i gjeldsopptaket i husholdningene.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no