• Pressemelding
Sekundærbolig 2017

Økning av sekundærboliger i Oslo i 2017

Antallet sekundærboliger i Oslo økte med 1276 i 2017, viser en fersk statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita.

Det ble 1276 flere sekundærboliger i Oslo i 2017 enn det var i 2016. De viser tall fra Sekundærboligundersøkelsen til Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. Tallene ble presentert tirsdag på NEFs konferanse «Boligmarkedet – Friskmeldt?».

Totalt var det 53.093 sekundærboliger i Oslo i 2017 viser statistikken. Dette utgjør 15,88 prosent av den totale boligmassen i Oslo. En økning fra 15,63 prosent i 2016.

-Tallene viser en jevn økning i antallet sekundærboliger gjennom 2017. Dette kan komme litt overraskende på noen, men følger den trenden vi så i våre tall gjennom 2017, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i NEF. 

-Mange av de som kjøper sekundærboliger i Oslo er kapitalsterke og påvirkes i liten grad av de strengere egenkapitalkravene som kom i boliglånsforskriften. I fallende markeder er tendensen at noen benytter muligheten til å kjøpe lavt prisede sekundærboliger, og flere eiere venter med å selge sekundærboliger til prisene stiger, sier Carl O. Geving. 

-Sekundærboligtallene viser en jevn økning i antallet sekundærboliger gjennom 2017. Dette kan komme litt overraskende på noen, men følger den trenden vi så i våre tall gjennom 2017, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i NEF.

Statistikken viser sekundærboliger –  hvor stor andel av boligene som eies av privatpersoner som ikke selv bor i disse boligene.

Oslos boligmasse økte med 2758 boliger fra 2016 til 2017, og totalt er det nå 334.250 boliger i Oslo, viser statistikken fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. Over 241.000 av disse boligene er leiligheter.

Flest leiligheter er sekundærboliger

Tallene i statistikken viser økningen i sekundærboliger for det aller meste kommer blant leilighetene.

Det var 1251 flere leiligheter som var sekundærboliger i 2017 enn i 2016.

Tinglysning og overtakelse

Statistikken henter tall om kjøp og salg av boliger fra matrikkelen og grunnboken. Statistikken teller antall nye tinglyste sekundærboliger. Tellingen foretas altså når ny eier har tatt over boligen for bruk. Dette både for brukte boliger og for nye boliger.

Tallene inneholder derfor nye boliger som er solgt tidligere år, og først overtatt i 2017. I tillegg inneholder tallene brukte boliger som ble overtatt i 2017.

Det er verdt å merke seg at tallene for 2017 kan inneholde noen «ufrivillige» sekundærboligeiere som har kjøpt og overtatt ny bolig, men ikke klart å selge sin gamle bolig.

 


Les også: 

 

Om Norges Eiendomsmeglerforbund:
Norges Eiendomsmeglerforbund er et landsomfattende profesjonsforbund som organiserer rundt 2800 eiendomsmeglere. NEF arbeider kontinuerlig for en eiendomsmeglerbransje som har høy faglig standard og har god yrkesetikk. NEF ønsker forutsigbare og gode rammevilkår for eiendomsmeglere, trygg bolighandel for alle parter og stabil boligpolitikk.  Mer informasjon på www.nef.no

Om Ambita:
Ambita er et norsk teknologiselskap spesialisert på eiendomsinformasjon. Selskapet utvikler markedsledende løsninger og informasjonstjenester basert på eiendomsdata. Ambita står blant annet bak Norges største handelsportal for eiendomsinformasjon, Infoland, og løsninger for elektronisk tinglysing. Ambita står også bak Boligmappa.no og i startup-selskapet Alva Technologies. Mer informasjon på www.ambita.com

Del artikkel