Nytt håp for nye tekniske tilstandsanalyser

  • Av: Svein Strømnes
  • 6. juni 2016
  • Nyheter

Dessverre har takseringsbransjens arbeid med å innføre gode tilstandsanalyser gått trått. Norges Eiendomsmeglerforbund har tatt et initiativ for å få samarbeidet mellom meglere og takstmenn inn i et bedre spor.

Fra januar 2016 kom det reviderte rapporter (basert på NS 3600) på markedet, disse rapportene er stort sett dårlig mottatt i markedet. Den nye standarden er oppfattet som omfangsrik, lite pedagogisk og lite forbrukervennlig. NEF har derfor oppfordret takseringsbransjen til å gjenåpne de gamle rapportene (basert på NS 3424) inntil videre. Kvaliteten på de gamle rapportene er ikke optimal, men er det beste valget inntil det foreligger et bedre alternativ.

Dialog

NEF har gått i dialog med takseringsbransjen for å få plass bedre tilstandsrapporter basert på NS3600. Dette skjer parallelt med at meglerbransjen ønsker å skille skarpere mellom takstmannens tekniske verdivurdering og eiendomsmeglerens markedsvurdering. NEF har hatt flere møter med representanter for takseringsbransjen, hvor vi har koblet erfarne meglere med erfarne takstmenn som for å forsikre oss om at det utvikles et produkt som vil fungere i praksis.

To rapporter

NEF har bedt om at det lages to rapporter, en tilpasset hus og en tilpasset leiligheter. Det jobbes pt. godt med forenklinger, fjerning av gjentakelser, overflatebetraktninger og logiske brister i rapporten. Rapporten skal avgrenses til områder hvor det oftest oppstår tvist i etterkant av handelen, som tak/loft, våtrom, konstruksjon, kjeller, drenering og ulovligheter. En del overflødige punkter vil bli derfor fjernet, og rapporten vil bli presentert i et mer pedagogisk format.

– Jeg håper og tror at vi denne gangen er på rett spor for å få et produkt som både forbrukerne, meglerne og takstmennene kan være fornøyd med. Det er mange hensyn som skal ivaretas på dette komplekse området, men med god dialog og tillit mellom alle parter tror jeg at vi får et gjennombrudd, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Positive signaler

Det er også postive signaler fra takseringsbransjen etter det nye initiativet fra NEF.

– Jeg er glad for det konstruktive bransjesamarbeidet vi har fått til etter initiativ fra NEF. Med god faglig dialog med noen av NEFs mest erfarne meglere er vi snart klare med en ny og vesentlig forbedret versjon av boligsalgsrapport NS 3600 for leiligheter. Denne vil bli testet ut fra juni måned, og satt i kommersiell produksjon så snart begge bransjer er enige om at den er klart for bruk. Etter det vil vi lage en tilsvarende revidert BSR bolig som også vil være klar om ikke lenge, sier administrerende direktør i Nito Takst, Espen Fuglesang.

– Vi i Norges Takseringsforbund vil videreføre det konstruktive samarbeidet vi over tid har hatt med NEF om både Boligsalgsrapporten og andre tiltak for å sikre en trygg bolighandel. Sammen med NEF, og i dialog med eiendomsmeglere og takstmenn, har vi nå kartlagt hvordan vi kan forbedre og effektivisere Boligsalgsrapporten ytterligere. Dette arbeidet vil bidra til bedre informasjon til forbruker og en tryggere bolighandel, sier administrerende direktør i Norges Takseringsforbund, Are Andenæs Huser.

 

Skal testes i markedet

Den første testversjonen forventes å foreligge innen 15. juni, og vil i første omgang bli testet ut på noen erfarne MNEF-meglere i Bergen, Oslo og Stavanger. Etter hvert som testpilotene har høstet erfaringer og spilt inn forbedringspunkter, vil takseringsbransjen tilby en ny og forbedret rapport i det åpne markedet. Terje Tinholt og Anders Langtind har vært sentrale i denne prosessen og skal også være med på å teste ut pilotrapportene i markedet når de kommer.

– Jeg tror at de nye rapportene kommer til på gå rett hjem hos meglerne. Vi trenger pedagogisk gode rapporter som gir forbrukerne så god informasjon om boligens tilstand at de forstår hva de får når de kjøper boligen as is, og hvilke kostnader de må påregne ved fremtidige utbedringer. Det forventer vi av de nye rapportene, sier megler MNEF Terje Tinholt i Nordvik & Partners.

– Jeg er opptatt av at takstmenn og meglere skal samarbeide sømløst til kundenes beste. Med de nye rapportene tror jeg at takstmannen får brukt mye mer av sin byggetekniske kompetanse og megleren kan konsentrere seg om sitt meglerfaglige arbeid. Sammen skal vi levere tryggere bolighandel til forbrukerne, sier OAEF-leder megler MNEF Anders Langtind.

NEF har et langsiktig fokus på eiendomsmeglerens posisjon i bolighandelen. Gode tilstandsanalyser er et viktig element i Norges Eiendomsmeglerforbunds strategi for å gjøre bolighandelen tryggere. En vellykket gjennomføring vil bidra til lavere konfliktnivå. Det tjener forbrukerne på, og det tjener NEFs medlemmer på.

Les også: Disse papirene må du bruke mest tid på når du er på visning

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no