• Pressemelding
Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving (Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven)

Kommentar til Finanstilsynets rapport «Finansielt utsyn 2016»

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 8. juni 2016

Finanstilsynet peker i rapporten «Finansielt utsyn 2016» på at den høye veksten i boligprisene øker risikoen for senere brå og kraftig boligprisnedgang og økonomisk tilbakeslag. Kreditt- og boligprisveksten har bidratt til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe, samtidig som det er store regionale forskjeller. Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) vil knytte noen kommentarer til dette.

– Norges Eiendomsmeglerforbund har lenge pekt på utfordringene med store regionale forskjeller i boligmarkedet. Markedet er relativt balansert i store deler av landet, men prisveksten er uforholdsmessig sterk i Oslo-regionen. Med svak tilbudsside, sterk kjøpekraft, historisk lave renter og forventninger om vedvarende lave renter, er det utsikter til fortsatt sterk boligprisvekst i dette området. Utviklingen hever terskelen for å komme inn i boligmarkedet, og den sterke prisutviklingen bygger fallhøyde for fremtiden.

– Norges Eiendomsmeglerforbund mener at hovedutfordringen er å øke boligforsyningen i Oslo-regionen, og er bekymret for den lave byggetakten i Oslo spesielt. Oslo kommune må ta et mer offensivt grep om utviklingen, og sørge for at det igangsettes langt flere byggeprosjekter for å møte befolkningsveksten, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

For ytterligere kommentar kontakt:

Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454
Svein Strømnes, kommunikasjonssjef NEF: 93094191

Pressemeldingen fra Finanstilsynet om «Finansielt utsyn 2016» finner du her.

Del artikkel