Innlegg: Prisutviklingen på leverandørtjenester- hva betyr det for vår lønnsomhet?

Av: Randi Hollingen, styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund. (Innlegget ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 6 2021)

På mine snart 20 år i bransjen, har det vært en voldsom utvikling i hvor mange som er involvert i et eiendomsmeglingsoppdrag. Fra at vi tok bildene av eiendommen selv og trykket de enkle salgsoppgavene på kontorets kopimaskin, er det i dag mange som livnærer seg eller henter betydelige inntekter fra vår bransje. Av disse kan nevnes: portaler for leveranse av eiendomsinformasjon fra boligbyggelag, kommuner, Kartverket og forretningsførere, oppgjørsselskap, bygningssakkyndige, fotografer, fotoredigeringsselskap, trykkerier, interiørkonsulenter, leadsleverandører, boligselgerforsikringsselskap, kjøpeforsikringsselskap, reklamebyråer, 3D-leverandører, utviklere av hjemmesider og felles boligportal (Finn).

Effektivisert og profesjonalisert

Kjernevirksomheten, selve eiendomsmeglingen, har blitt effektivisert og profesjonalisert gjennom digitale løsninger. Dette er i seg selv positivt for lønnsomheten, og er nok en forklaring på hvorfor provisjonen vår målt i faste kroner har holdt seg nokså stabilt de siste ti årene. Profesjonelle aktører bidrar positivt til boligpresentasjonen og gjør den lett tilgjengelig. Den visuelle kundeopplevelsen for forbrukerne er blitt svært god, med mange muligheter for å orientere seg om eiendommen hjemmefra både før og etter en visning.

De fleste leverandører har blitt en viktig del av den nyere eiendomsmeglingsbransjen Men, en betydelig tilførsel av leverandører til industrien vår har også ført til at det har blitt mye dyrere å selge en bolig enn før. Og prisene på informasjon fra boligbyggelag, forretningsførere og kommunene øker jevnlig, til tross for at tjenestene i stor grad har blitt digitalisert. Det er fortsatt uklart hvordan markedet vil prise de nye tilstandsrapportene, og noen selskaper ser ut til å øke selgerforsikringspremiene fra nyttår til tross for at informasjonen om salgsobjektets tilstand vil bli betydelig bedre enn tidligere. Vi betaler leadsleverandører i dyre dommer for et produkt som sjelden leverer kunder til oss. Vi har en god boligportal i Finn.no, som gir forbrukerne en samlet oversikt over boligmarkedet i Norge. Men en monopolsituasjon gir også en prisrisiko, noe bransjen nylig har fått merke.

Vi har latt stadige prisøkninger fra ulike leverandører skje uten å reagere skarpt. Det er en stor risiko for at den samlede prisen våre kunder skal betale blir unødig stor. Denne utviklingen kan gå på bekostning av betalingsviljen for kjernevirksomheten og den mest kompetansekrevende tjenesten i bolighandelen, nemlig eiendomsmeglingen.

Samtidig har bransjen vår blitt pålagt å bruke betydelige ressurser på å overvåke mulig hvitvasking og terrorfinansiering- vår nyeste samfunnsoppgave. Med den reviderte avhendingsloven, må vi fremover bruke enda mer tid på god rådgivning i hvert eneste oppdrag. Vi har ikke råd til å tape terreng i kampen om inntektene i vår egen industri.

Bærekraftig på selvstendig grunnlag

Norges Eiendomsmeglerforbund vil på vegne av våre medlemmer og forbrukerne sette søkelyset på de tjenester, hvor prisen ikke står i stil med ytelsen. Vi må sikre vårt mål om at bransjen skal være bærekraftig på et selvstendig grunnlag.

Jeg vil på slutten av vårt andre år med pandemi rette en stor takk til alle våre medlemmer, som har holdt hjulene i gang ved å sørge for trygghet og forutsigbarhet i markedene våre. Måten vi sammen har håndtert situasjonen på, har bidratt til å bygge tillit til oss eiendomsmeglere og til eiendomsmarkedet.

Snart kommer julehøytiden. Vi trenger å lade batteriene til et spennende 2022, hvor vi igjen skal yte vårt beste for våre kunder og legge til rette for en god innføring av den reviderte avhendingsloven. Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: [email protected]
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: [email protected]