Ny mastergrad åpen for eiendomsmeglere

Handelshøyskolen BI starter fra høsten 2019 et masterprogram i forretningsjus og økonomi som vil være tilgjengelig for eiendomsmeglere.

Studiet kan være en mulighet for de som har bachelor i eiendomsmegling å studere videre innen juss og økonomi. De som har tatt utdannelsen sin ved BI er automatisk kvalifisert til opptak forutsatt at de har minimum B i snittkarakter (Det tilsvarer 3,5 på ECTS skalaen ).  Også de som har tatt utdannelsen andre steder, vil kunne være kvalifisert til opptak forutsatt at de har hatt tilstrekkelig med både juridiske og økonomiske fag.

Kurt F. Buck (Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven)

– Når BI nå har fått godkjent et masterstudium som vil være en relevant videreutdanning for eiendomsmeglere, er det er  en anerkjennelse av den langsiktige jobben som er lagt ned for å øke profesjonaliseringen og anseelsen for vår bransje, sier styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund Kurt F. Buck.

– Studiet vil bidra til et ytterligere faglig løft og vil gi personer med vår utdanningsbakgrunn enda flere muligheter og kompetanse til å innta topplederstillinger i bransjen. Det vil kunne være positivt for bransjens utvikling i et langt perspektiv, sier Buck videre.

Avansert kunnskap

Studiet tilbyr en tverrfaglig utdannelse som gir avansert kunnskap innen en rekke sentrale forretningsjuridiske og økonomiske emner. Det første året har en bred basisprofil, mens man etter det får muligheten til å spisse kompetansen ytterligere ved å velge mellom to relevante fordypninger.

– Eiendomsmeglerutdanningen gir normalt en solid plattform innenfor både økonomi og jus, og dette vil være en naturlig vei hvis man ønsker å utdanne seg videre, sier førsteamanuensis Anders Mikelsen og dosent Siv Staubo som leder dette studiet på BI.

Jus og økonomi

På studiet vil du lære sentrale økonomiske teorier og modeller for organisering og finansiering av virksomheter, samt avansert kunnskap om mikroøkonomiske teorier om hvordan regler påvirker adferd, og dermed markeder. Studentene vil også tilegne seg ferdigheter innenfor regnskap og regnskapsanalyse, og økonomiske analyser av effektivitet, lønnsomhet og risiko for prosjekter og virksomheter.

Den juridiske delen av undervisningen vil ta utgangspunkt i juridisk metode og bygge på norske rettskilder og lærebøker. Men det norske rettssystemet må i flere situasjoner forholde seg til internasjonale rettssystemer. Derfor er det også relevant å trekke inn internasjonal rett, EU-rett og andre lands rettssystemer for å belyse norsk rett.

– Denne mastergraden fokuserer på to av de viktigste grunnpilarene i vårt samfunn – jus og økonomi – og vil gjøre deg i stand til å vurdere problemstillinger ut ifra økonomiske og rettslige perspektiv, sier Anders Mikelsen videre.

Det vil bli arrangert et informasjonsmøte for studiet på BI Nydalen mandag 25. februar 2019 kl 1700 i D3-090.

Les mer om studiet her.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no