Norges Bank overrasket ingen – hever renten til 1 prosent

Norges Banks hovedstyre hevet i dag styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,0 prosent.

God vekst i norsk økonomi, høyere kapasitetsutnyttingen og at den underliggende prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet, trekkes fram som argumenter fra Norges Bank for å heve renten.

– Dagens rentebeslutning kommer på ingen måte overraskende på boligmarkedet. For folk flest vil økte lønnsinntekter kompensere for økte rentekostnader. Selv om renten stiger noe vil den ligge på et lavt nivå, og husholdningene har jevnt over et høyt forbruk som om nødvendig kan nedjusteres til fordel for betjening av boliglån, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Gode utsikter for norsk økonomi, moderat boligprisutvikling og positive forventninger i husholdningenes har bidratt til rekordhøy etterspørsel etter boliger. Sentralbankenes rentepolitikk vil bidra til å begrense prispresset, og vi kan forvente et fortsatt balansert boligmarked i tiden som kommer. Konkurransesituasjonen i boliglånsmarkedet vil avgjøre om bankene følger opp sentralbankens renteheving, men signalet er i alle tilfelle at husholdningene bør tilpasse seg noe høyere bokostnader i årene som kommer. Det vil bidra til lavere låneopptak i husholdningene, sier Carl O. Geving videre.

Litt raskere oppgang

Norges Bank skriver videre i sin pressemelding at gradvis oppgang i renten framover, og at prognosen for styringsrenten indikerer en litt raskere renteoppgang i år og en noe lavere rente lenger frem enn tidligere anslått.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av det neste halve året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i pressemeldingen.

Videre heter det at om de økonomiske utsiktene endre seg, vil også prognosen for styringsrenten justeres.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no