Sentralbanksjef Øystein Olsen (Foto: Norges Bank/Nils S. Aasheim)

Norges Bank overrasket ingen – hever renten til 1 prosent

Norges Banks hovedstyre hevet i dag styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,0 prosent.

God vekst i norsk økonomi, høyere kapasitetsutnyttingen og at den underliggende prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet, trekkes fram som argumenter fra Norges Bank for å heve renten.

– Dagens rentebeslutning kommer på ingen måte overraskende på boligmarkedet. For folk flest vil økte lønnsinntekter kompensere for økte rentekostnader. Selv om renten stiger noe vil den ligge på et lavt nivå, og husholdningene har jevnt over et høyt forbruk som om nødvendig kan nedjusteres til fordel for betjening av boliglån, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Gode utsikter for norsk økonomi, moderat boligprisutvikling og positive forventninger i husholdningenes har bidratt til rekordhøy etterspørsel etter boliger. Sentralbankenes rentepolitikk vil bidra til å begrense prispresset, og vi kan forvente et fortsatt balansert boligmarked i tiden som kommer. Konkurransesituasjonen i boliglånsmarkedet vil avgjøre om bankene følger opp sentralbankens renteheving, men signalet er i alle tilfelle at husholdningene bør tilpasse seg noe høyere bokostnader i årene som kommer. Det vil bidra til lavere låneopptak i husholdningene, sier Carl O. Geving videre.

Litt raskere oppgang

Norges Bank skriver videre i sin pressemelding at gradvis oppgang i renten framover, og at prognosen for styringsrenten indikerer en litt raskere renteoppgang i år og en noe lavere rente lenger frem enn tidligere anslått.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av det neste halve året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i pressemeldingen.

Videre heter det at om de økonomiske utsiktene endre seg, vil også prognosen for styringsrenten justeres.

Del artikkel