Husk rentesatsen på fellesgjelden!

Margrethe Røse Solli, fagsjef i NEF

Når fellesgjeld oppgis i markedsføringen av en bolig, så skal rentesatsen også være med. Det minner NEFs juridiske avdeling om!

Av: Margrethe Røse Solli, fagsjef Norges Eiendomsmeglerforbund

Mandag publiserte E24 en artikkel om et borettslag som har bundet renten på fellesgjelden. Artikkelen viser til en sak i Dine Penger som omhandler borettslag som har bundet renten, mens artikkelen i E24 fokuserer bare på renter på fellesgjeld når leiligheter i borettslag og sameier markedsføres.

Les mer her: Holdt tilbake renteopplysninger

I den anledning er det greit å minne om regelverket:

Det følger av eiendomsmeglingsloven § 6-7 tredje ledd nr. 1 at lånevilkårene for nedbetaling av fellesgjeld skal oppgis i salgsoppgaven.

Det følger av Bransjenorm for markedsføring av bolig, punkt 3.2.2 at lånevilkårene for nedbetaling av fellesgjeld skal fremkomme i markedsføringen på nett, herunder rentesatsen.

Det følger av bransjenormen at det ved markedsføring på nett alltid skal gis klare opplysninger om lånevilkårene for nedbetaling av andel fellesgjeld.

Kravet omfatter gjeldende rentesats, størrelsen på andel fellesgjeld, nedbetalingstid og lengde på eventuell avdragsfri periode.

Dette er viktig informasjon for forbrukeren fordi det påvirker de månedlige felleskostnadene. I borettslag med høy fellesgjeld kan lånevilkårene spille en stor rolle for størrelsen på forbrukerens månedlige felleskostnader.

NEF juridisk avdelings klare råd er at fagansvarlig og foretakene må sørge for at rutiner som bidrar til at all relevant informasjon innhentes, kvalitetssikres og opplyses iht. kravene i eiendomsmeglingsloven og bransjenormen.

 

Utdrag fra Bransjenormen:

3.2.2 Økonomiske forhold – spesielle krav til markedsføring på nett

I tillegg til kravene nevnt i punkt 3.2.1 skal det alltid gis klare opplysninger om:

  • hvis kjøpesum er fastsatt, totalkostnad som omfatter alle gebyr og avgifter og øvrige kostnader,
  • hvis kjøpesum ikke er fastsatt, en samlet oppstilling over prisantydning og alle gebyrer, avgifter og øvrige kostnader,
  • hvilke vesentlige poster de månedlige felleskostnadene dekker, herunder en økonomisk fordeling på hhv. renteutgifter, avdrag og
  • lånevilkårene for nedbetaling av eventuell andel fellesgjeld, herunder gjeldende rentesats, størrelsen på andel fellesgjeld, nedbetalingstid og lengden på eventuell avdragsfri periode, og
  • separat beregning av månedlige felleskostnader etter en eventuell avdragsfri periode
§ 6-7. Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

(3) Ved transaksjoner som omfattes av lovens § 1-2 annet ledd nr. 3, skal den skriftlige oppgaven også inneholde følgende opplysninger:

  1. 1. lånevilkårene for nedbetaling av fellesgjeld og månedlige felleskostnader, samt andre faste kostnader som knytter seg til dette,

(4) Ved formidling av sameieandeler og eierseksjoner gjelder tredje ledd nr. 1, 5 og 6 tilsvarende.

 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no