Kommentar til regjeringens fornyede strategi for boligmarkedet

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving (FOTO: CF-Wesenberg/Kolonihaven)

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 22.6.2018

Regjeringen har i dag lagt fram en fornyet strategi for boligmarkedet, hvor hovedinnsatsområdene er trygg bolighandel, bedre bomiljø, effektive byggeprosesser og bærekraftig gjeld.

Norges Eiendomsmeglerforbund vil i denne anledning komme med noen kommentarer.

– Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er svært tilfreds med at regjeringen viser handlekraft på et område som betyr så mye for så mange nordmenn, gjennom å adressere behovet for forbedringer i det lovverket som regulerer kjøp og salg av bolig og bruk av tekniske tilstandsrapporter i bolighandelen.

– NEF har i en årrekke jobbet for å løfte trygg bolighandel høyere på den politiske dagsorden, og vil anerkjenne regjeringen for å gi høy prioritet til saken. NEF ser fram til og vil bidra aktivt i det videre arbeidet med konkretisering av lovendringer og virkemidler, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Det er nødvendig med en helthetlig tilnærming for sikre et balansert boligmarked tilgjengelig for folk flest. NEF ser på den fornyede strategi som en naturlig oppfølgning av strategien fra 2015, hvor tilbudssiden og gjeldsutvikling er sentrale temaer. Vi forventer at regjeringen vil gi høy prioritet til konkretisering og oppfølgning etter sommeren, sier Carl O. Geving.

Les regjeringens fornyede strategi for bolimarkedet her.

For ytterlige kommentarer kontakt:

Carl O. Geving – administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454
Svein Strømnes – kommunikasjonssjef Norges Eiendomsmeglerforbund – 93094191

Les mer om trygg bolighandel her.

Går sammen for å trygge bolighandelen

Regjeringen vil jobbe for tryggere bolighandel

NEF ønsker høyere prioritering av trygg bolighandel

Nå skal bolighandelen bli tryggere

 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no