eierseksjon

Moderat prisutvikling i boligmarkedet

Boligprisene i Norge sank i gjennomsnitt med 0,8 prosent nominelt i desember.

Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for ett år siden, viser nye tall fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi.

Desember er normalt en måned med lav omsetning, en nedgang i boligprisene på denne tiden av året er som forventet. I desember 2019 var omsetningen noe høyere enn normalt, og prisene falt moderat. I januar får vi alltid motsatt effekt, mange vil kjøpe og utbudet er ofte litt begrenset de første ukene av det nye året. Det er ingen grunn til å forvente noe annet ved inngangen til 2020, men det er større spenning knyttet til utviklingen gjennom året, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving

Stor aktivitet

I desember ble det solgt 3.101 boliger i Norge, noe som er 4,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2018. Så langt i 2019 er det solgt 2,8 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.

I desember ble det lagt ut 3.211 boliger til salgs i Norge, noe som er 2,7 prosent flere enn i samme måned i 2018. Så langt i 2019 er det lagt ut 2,6 prosent flere boliger for salg enn i samme periode i 2018.

Vi legger nå bak oss et tiår med store svingninger i boligmarkedet. Befolkningsvekst og ujevn boligproduksjon har bidratt til press på i storbyregionene, Oslo og Akershus er i en særstilling. Omveltningene i oljeindustrien har bidratt til store regionale forskjeller i prisutvikling. Lave renter har gitt høy gjeldsvekst i husholdningene og sterk boligprisvekst i deler av landet. Folks forventninger til markedet har forsterket prissvingningene. De siste par årene har imidlertid kredittreguleringer og renteoppgang bidratt til stabilisering av boligmarkedet. Gjeldsveksten har falt til et historisk lavt nivå og boligmarkedet er i god balanse over store deler av landet, sier Carl O. Geving.  

Regional prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i desember hadde Oslo med en oppgang på 0,7 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Asker og Bærum med en nedgang på 0,6 prosent.

Inngangen til et nytt tiår bærer bud om gode tider for både kjøpere og selgere. Boligmarkedets rammebetingelser som lånerenter, sysselsetting, inntekter og kredittreguleringer vil trolig være stabile i første del av perioden. Boligproduksjonen har vært god i store deler av landet, og bidrar til balanse mellom tilbud og etterspørsel. Disse driverne trekker i retning av fortsatt moderat boligprisutvikling. Unntaket er Oslo hvor presset er stort og boligproduksjonen i mange år har vært for ujevn til å møte en økende etterspørsel. Det ligger ikke an til like store markedssvingninger som vi hatt det siste tiåret, men jokeren er uforutsette hendelser internasjonalt som kan påvirke finansiell stabilitet og norsk økonomi. Vi tror også at kommende lovendringer i forhold til omsetning av boliger vil bidra til økt effektivitet og trygghet i bolighandelen, sier Carl O. Geving.

Sterkest utvikling i 2019 hadde Oslo med en oppgang på 5,5 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen i 2019 med en nedgang på 2,7 prosent.

Nærmere om Oslo: Det ligger dessverre an til en ny periode med tilbudsunderskudd i Oslo, etter hvert som tilførselen av nye boliger dropper. Forutsatt at den sterke etterspørselen vedvarer vil det kunne oppstå ubalanser i oslomarkedet, med fare for sterkere prispress enn ønskelig. Kommunen er allerede under press fra en befolkning som vokser raskere enn i landet for øvrig, og sliter med underfinansiering av de store kollektivutbyggingsprosjektene som er påkrevet for å få fart på boligbyggingen. Situasjonen blir ikke bedre av det dårlige samarbeidet mellom stat og kommune som har resultert i at kommunen rett før jul avslo et tilskudd til kollektivutbygging fra staten tilsvarende 2,5 milliarder kroner. Fortsetter det slik vil ikke kommunen makte å tilby sine innbyggere boliger til en overkommelig pris, sier Carl O. Geving.

Del artikkel