Medlemsundersøkelse: Føler seg godt forberedt til lovendringene, men er kritiske til prisøkninger hos tredjepartsleverandører

Rett etter nyttår gjorde vi en medlemsundersøkelse for å avdekke forhold rundt endringene i avhendingsloven, forhold til borettslag og tredjepartsleverandører til bransjen. Undersøkelsen viste blant annet at eiendomsmeglerne følger seg godt forberedt på endringene i avhendingsloven, men at de de opplever det utfordrende at tredjepartsleverandører har økt prisene på sine produkter.

Av de neste 400 medlemmene som svarte på undersøkelsen, ga et stort flertall uttrykk for at de er godt forberedt på lovendringene som ble innført fra nyttår. De aller fleste opplever at de får en utvidet rolle som rådgiver med den «nye» avhendingsloven.

Det ble i forkant av lovendringene spekulert på om det ville være bra nok kapasitet blant bygningssakkyndige til å lage de nye rapportene, og ut ifra svarene i undersøkelsen ser det så langt ut til at det ikke er noe problem. I tillegg er tilbakemeldingene at kvaliteten på de nye tilstandsrapportene er bra.  

Ikke overraskende er svarene entydige på at prisnivået på de nye tilstandsrapportene er vesentlig høyere i forhold til de gamle.

Vi stilte også spørsmål om hvordan er prisnivået på forsikringsprodukter (Selger- og kjøperforsikring) etter 1.1.2022. Ettersom de nye lovendringene har som formål å få ned konfliktnivået i bolighandelen med bedre informasjon, hadde vi kanskje forventet noe mer sprik i svarene, men her svarer også at prisnivået har steget mye. Så er spørsmålet videre om dette vil holde seg slik, eller om prisene går ned når konkurransen på forsikringsmarkedet blir større, og de nye bestemmelsene får «satt seg».

I kommentarfeltet er det også en del som er usikker på hvordan lovendringene slå ut:

«Blir spennende å se dette i praksis. Tenker at det blir mer arbeid for alle og det blir dyrere for forbrukeren. Kjøpere kommer tilbake og vil diskutere småting som tar mye av tiden til meglerne.»

NEF vil i løpet av året følge opp med en ny undersøkelse for å avdekke hvordan det har gått.

Forhold til boligbyggerlag

Vi ville i denne medlemsundersøkelsen også undersøke hvordan eiendomsmeglere opplever å jobbe med boligbyggerlag.

De aller fleste opplever at bestillingsprosess av boliginformasjon og samhandling med forretningsførere er bra, men prisnivå på tjenestene forretningsfører har ifht bolighandelen (boliginformasjon, eierskiftegebyr, forkjøpsrettsgebyr) er høyt.

I kommentarfeltet til undersøkelsen er det flere kommentarer som dette:

«Utrolig at bbl, som burde være «non-profit» da de faktisk eies av sine kunder, kan ta seg så godt betalt som de gjør…»

og

«Flere av boligbyggerlagene tar bevist høye honorarer for å ta fordel av at det ikke skal betales dokumentavgift.»

Tredjepartsleverandører til bransjen

I den siste delen av undersøkelsen ville vi få tilbakemeldinger på hvordan medlemmene opplever tredjepartsleverandører til bransjen. Her spurte vi blant annet om hvordan er prisene til markedsføring, forsikring, mv. nå i forhold til for et år siden.

Her svarer 93 prosent at de opplever at prisene har blitt noe høyere (71) eller mye høyere (22). Prisene har økt mest på henholdsvis boligselgerforsikring, tilstandsrapporter og Finn.no.

Videre opplever de aller fleste det i svært stor grad utfordrende at tredjepartsleverandører presser marginene til eiendomsmegleren. Dette er faktisk det svaret i hele undersøkelsen hvor medlemmene er mest tydelig i sin tilbakemelding.

Kommentarene til dette spørsmålet går i flere retninger. Flere peker på at eiendomsmegler har fått mer jobb og mer ansvar, og blir samtidig presset ned på pris, mens tredjepartsleverandører utnytter at de slipper å forsvare egne priser mot sluttkunde.

Her er en typisk kommentar rundt dette:

«Det er vanskelig å få tatt seg betalt for eiendomsmeglingstjenesten når leverandørene kan sette opp prisene som det passer seg. Det går KUN utover megler/meglerfirmaet inntjening da vi ofte må redusere vårt honorar for i det hele tatt å få oppdrag.»

Det er også mange som er provosert over prisøkningen som Finn.no innførte fra nyttår, her er en kommentar som er lik mange andre:

«Finn har til de grader skrudd bransjen med de nye modellene sine. Alle blir tvunget over på store annonser fordi det vil være markedsmessig selvmord å være eneste med små annonser. Da får du ikke inn oppdrag. Så finn.no tjener enormt mye mer pr annonse, vi tjener mindre og kunden litt mer. Bransjen burde gått sammen om å starte en søkemotor som NEF/Eiendom Norge/meglerene eier. Lik pris for alle uansett hvor stort foretaket er»

Takk til alle som svarte på undersøkelsen!

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no