NEF-Ansatte-Portrett-Carl-O-Geving

Kritisk til signalet om renteheving i mars

Norges Bank holder denne gangen styringsrenten uendret på 2,75, men signaliserer samtidig at den skal opp i mars. Norges Eiendomsmeglerforbund mener at sentralbanken kunne sendt helt andre signaler.

Norges Eiendomsmeglerforbund er kritisk til Norges Banks signal om at renten skal videre opp i mars. Vi mener at den rådende pengepolitikken rammer skjevt, spesielt i forhold til en av landets største og viktigste bransjer, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Den kraftige renteoppgangen i fjor høst kom på et tidspunkt da omsetningen i byggebransjen allerede var nedkjølt av høye byggekostnader. Etter renteoppgangen er det nå full stopp i salget av nye boliger. Sysselsettingen faller når ordrebøkene tømmes, og det ligger an til et betydelig underskudd på nyoppførte boliger på sikt. Boligbyggeindustrien er samfunnskritisk, og burde varmes opp, snarere enn å kjøles ned. Et signal om at renten har toppet ut ville begrenset skaden. Vi håper at Norges Bank ser dette paradokset, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Boligproduksjonen er tynget av både høye byggekostnader og høye finansieringskostnader. I dagens marked blir nye boliger utkonkurrert av brukte boliger som kan prises lavere. Det er for tiden høy aktivitet i bruktmarkedet, og klare tegn til at det vesentlige av priskorreksjonen er tatt ut, samtidig som salget av nye boliger er på et lavpunkt. I denne situasjonen bør det ikke legges for stor vekt på utviklingen i bruktboligpriser, når styringsrenten settes. Norges Bank bør legge mer vekt på de langsiktige skadevirkningene av fallende boliginvesteringer, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Opp i mars

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache (Foto. Norges Bank)

I dagens pressemelding fra Norges Bank heter det at; «Fortsatt høyt press i norsk økonomi kan bidra til å holde prisveksten oppe. Det kunne tilsi å øke renten på dette møtet. På den annen side er det utsikter til lavere energipriser enn tidligere lagt til grunn, og de internasjonale prisimpulsene ser ut til å avta. Renten er hevet mye på kort tid, og pengepolitikken har begynt å virke innstrammende på økonomien. Det kan tilsi å gå mer gradvis frem i rentesettingen.»

Utsiktene for norsk økonomi er mer usikre enn normalt.

– Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Mest sannsynlig hever vi renten i mars, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i pressemeldingen.

Del artikkel