bygge-stilas

Høy boligproduksjon – lavere salg

Igangsettingen av nye boliger hittil i år ligger over fjoråret, mens salget ligger godt under.

Ferske tall fra Boligprodusentenes forening viser at igangsettingen av nye boliger hittil i år ligger åtte prosent over samme tid i fjor. Samtidig har salget av nye boliger en nedgang på 18 prosent i den samme perioden. For augustmåned er nedgangen hele 33 prosent sammenlignet med august 2016.

– Den høye igangsettingen er et resultat av godt salg over lang tid, sier Jæger. De 12 siste månedene er det igangsatt 32.658 boliger, og vi ser at boligmarkedet jevnt over er i balanse nå, Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening i en pressemelding.

Det er salget av leiligheter som faller mest med en reduksjon på 31 prosent. Salget av eneboliger ligger 10 prosent under fjoråret, mens det er solgt 15 prosent flere småhus i år enn i fjor på samme tid.

Del artikkel