hus-nef

De aller fleste bor i egen bolig

De aller fleste menneskene i Norge bor i en bolig som de eier selv.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at rundt 80 prosent menneskene i Norge bor i en bolig husholdningen eier selv.  Andelen av har kun endret seg minimalt de siste årene.

Vi finner den største eierandelen i gruppen par med store barn . Her er det 93 prosent bor i en bolig som husstanden eier. Andelen er noe lavere blant par med små barn –86 prosent.

Færre enslige

Blant enslige forsørgere er eierandelene betydelig mindre. Over halvparten av eneforsørgere med små barn leier boligen, mens én av fire eneforsørgere med store barn leier. Aleneboende har også mindre eierandeler enn befolkningen som helhet.

Øker med alderen

Tallene fra SSB viser også at andelen husholdninger som bor i egen bolig øker gradvis med alderen, før den faller noe blant de aller eldste.

En av fire i Oslo leier

Andelen som husstander som eiere egen bolig varierer i ulike deler av landet, men det er et klart mønster at det er flere som leier i den de største byene og på steder med en stor andel studenter, som skiller seg ut.

Av de største kommunene har Trondheim og Tromsø de største andelene husholdninger på leiemarkedet med 32 og 31 prosent. Andelene i Oslo og Bergen er 30 og 27 prosent.

Ser vi på personer i stedet for husholdninger, er det likevel Oslo som har størst andel personer i leiebolig blant de største kommunene. Én av fire osloborgere bor i leid bolig. Det er også store leieandeler i en del kommuner med mange studenter. Mer enn halvparten av personer mellom 20 og 29 år i studentbyer som Lillehammer, Ås, Trondheim og Tromsø leier, skriver SSB på sine sider.

Del artikkel