De aller fleste bor i egen bolig

De aller fleste menneskene i Norge bor i en bolig som de eier selv.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at rundt 80 prosent menneskene i Norge bor i en bolig husholdningen eier selv.  Andelen av har kun endret seg minimalt de siste årene.

Vi finner den største eierandelen i gruppen par med store barn . Her er det 93 prosent bor i en bolig som husstanden eier. Andelen er noe lavere blant par med små barn –86 prosent.

Færre enslige

Blant enslige forsørgere er eierandelene betydelig mindre. Over halvparten av eneforsørgere med små barn leier boligen, mens én av fire eneforsørgere med store barn leier. Aleneboende har også mindre eierandeler enn befolkningen som helhet.

Øker med alderen

Tallene fra SSB viser også at andelen husholdninger som bor i egen bolig øker gradvis med alderen, før den faller noe blant de aller eldste.

En av fire i Oslo leier

Andelen som husstander som eiere egen bolig varierer i ulike deler av landet, men det er et klart mønster at det er flere som leier i den de største byene og på steder med en stor andel studenter, som skiller seg ut.

Av de største kommunene har Trondheim og Tromsø de største andelene husholdninger på leiemarkedet med 32 og 31 prosent. Andelene i Oslo og Bergen er 30 og 27 prosent.

Ser vi på personer i stedet for husholdninger, er det likevel Oslo som har størst andel personer i leiebolig blant de største kommunene. Én av fire osloborgere bor i leid bolig. Det er også store leieandeler i en del kommuner med mange studenter. Mer enn halvparten av personer mellom 20 og 29 år i studentbyer som Lillehammer, Ås, Trondheim og Tromsø leier, skriver SSB på sine sider.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no