bygge-stilas

God balanse i boligmarkedet

Tilveksten av nye primærboliger i Oslo var i 2018 på et nivå tilsvarende det vi så i 2013, 2014 og 2015, viser tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita.

De foreløpige tallene for 2018 viser en tilvekst av primærboliger på 2620 boliger i hovedstaden (når årets siste måneder har kommet inn i statistikken vil totaltallet trolig havne et sted rundt 3000 boliger), mens tallene for 2013, 2014 og 2015 viste en vekst på henholdsvis 3350, 3035 og 3157 boliger.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving (FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no)

– Netto tilførsel av primærboliger har vært moderat de siste årene – faktisk historisk lav. I 2018 er veksten tilbake på et normalnivå, og det påvirker tilbud og etterspørsel, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving i en artikkel i Dagens Næringsliv.

I 2016 var det en rekordhøy prisvekst på over 26 prosent i Oslo, og mye av veksten kan trolig tilskrives at det i det året bare kom 809 nye primærboliger inn i markedet. Året etter kom det 1446 nye primærboliger i markedet.

Ikke dramatikk

Basert på Samfunnsøkonomisk Analyses framskrivninger for 2019 vil det bli en ytterligere økning av nye boliger i 2019. Dette vil trolig ikke påvirke markedet i stor grad såfremt etterspørselen holder seg stabil.

– Boligmarkedet har vært i god balanse høsten 2018 – salget har gått noe tregere, men det er likevel blitt solgt mange boliger. Kjøpere har hatt bedre tid til å tenke seg om før de kjøper bolig. Antallet boliger i Oslo vil bli noe høyere i 2019, men med en befolkningsvekst som fortsatt er relativt god vil ikke det skape noen dramatisk vekst på tilbudssiden av markedet, sier Geving. 

Økning i sekundærboliger

Når det i flere sammenhenger blir vist til at det har kommet så mange nye boliger ut i markedet det siste året, viser tallene til NEF/Ambita at en stor del av disse boligene har blitt kjøpt som sekundærboliger. Av de 3675 nye boligene som kom ut i markedet i 2018 ble 1055 av dem kjøpt som primærboliger. Dermed har også andelen av den totale boligmassen i Oslo som er sekundærboliger kommet over 16 prosent.

– Det er typisk at andelen sekundærboliger stiger i gode tider. De høye tallene i år skyldes nok salgene tilbake i 2016 og starten av 2017 da prisveksten var sterk, sier Geving videre til avisen.

Les også: Økning i sekundærboliger i Oslo første kvartal 2018

Økning av sekundærboliger i Oslo i 2017

Ny statistikk: 651 flere sekundærboliger i Oslo 2016

 

Del artikkel