God balanse i boligmarkedet

Tilveksten av nye primærboliger i Oslo var i 2018 på et nivå tilsvarende det vi så i 2013, 2014 og 2015, viser tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita.

De foreløpige tallene for 2018 viser en tilvekst av primærboliger på 2620 boliger i hovedstaden (når årets siste måneder har kommet inn i statistikken vil totaltallet trolig havne et sted rundt 3000 boliger), mens tallene for 2013, 2014 og 2015 viste en vekst på henholdsvis 3350, 3035 og 3157 boliger.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving (FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no)

– Netto tilførsel av primærboliger har vært moderat de siste årene – faktisk historisk lav. I 2018 er veksten tilbake på et normalnivå, og det påvirker tilbud og etterspørsel, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving i en artikkel i Dagens Næringsliv.

I 2016 var det en rekordhøy prisvekst på over 26 prosent i Oslo, og mye av veksten kan trolig tilskrives at det i det året bare kom 809 nye primærboliger inn i markedet. Året etter kom det 1446 nye primærboliger i markedet.

Ikke dramatikk

Basert på Samfunnsøkonomisk Analyses framskrivninger for 2019 vil det bli en ytterligere økning av nye boliger i 2019. Dette vil trolig ikke påvirke markedet i stor grad såfremt etterspørselen holder seg stabil.

– Boligmarkedet har vært i god balanse høsten 2018 – salget har gått noe tregere, men det er likevel blitt solgt mange boliger. Kjøpere har hatt bedre tid til å tenke seg om før de kjøper bolig. Antallet boliger i Oslo vil bli noe høyere i 2019, men med en befolkningsvekst som fortsatt er relativt god vil ikke det skape noen dramatisk vekst på tilbudssiden av markedet, sier Geving. 

Økning i sekundærboliger

Når det i flere sammenhenger blir vist til at det har kommet så mange nye boliger ut i markedet det siste året, viser tallene til NEF/Ambita at en stor del av disse boligene har blitt kjøpt som sekundærboliger. Av de 3675 nye boligene som kom ut i markedet i 2018 ble 1055 av dem kjøpt som primærboliger. Dermed har også andelen av den totale boligmassen i Oslo som er sekundærboliger kommet over 16 prosent.

– Det er typisk at andelen sekundærboliger stiger i gode tider. De høye tallene i år skyldes nok salgene tilbake i 2016 og starten av 2017 da prisveksten var sterk, sier Geving videre til avisen.

Les også: Økning i sekundærboliger i Oslo første kvartal 2018

Økning av sekundærboliger i Oslo i 2017

Ny statistikk: 651 flere sekundærboliger i Oslo 2016

 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no