Gir blaffen i etterutdanning

Finanstilsynet har ved undersøkelser funnet ut at det er mange advokater som ikke følger kravet til  etterutdanning for å drive med eiendomsmegling.

Konsekvensen av at advokatene ikke har fulgt opp det lovpålagte kravet om minst 15 timer etterutdanning i løpet av de siste to årene, er at de mister bevilgningen til å jobbe med eiendomsmegling.

Etter at Finanstilsynet satte ekstra fokus på denne gruppen har 38 advokater fått beskjed om at de må slutte å påta seg megleroppdrag. I tillegg har flere fått advarsler, eller blitt bedt om å forklare hvorfor de mangler etterutdanningstimer.

– Dette anser vi å være et grovt brudd på advokaters plikter etter eiendomsmeglingsloven. Det er her snakk om advokater med ingen eller få timer med etterutdanning, sier Finanstilsynets seksjonssjef Anne-Kari Tuv til E24.no.

I ytterste konsekvens  kan følgen av manglene etterutdanning hos de som utfører eiendomsmegleroppdrag være at forbrukerne blir skadelidte for feil som blir gjort i gjennomføringen av et boligsalg.

– Risikoen ligger i at advokatene mangler kompetansen de trenger for å håndtere viktige faser av eiendomsmeglingen, som overholdelse av opplysningsplikten, budgivning og oppgjør, sier Tuv.

Vil ha strengere krav for advokatene

Norges Eiendomsmeglerforbund har ved flere anledninger pekt på at det kan være et ekstra behov for nettopp advokater å få spesiell kompetanse innen eiendomsmegling ettersom det ikke er en pålagt del av juristutdanningen.

– Vi synes ikke det er tilstrekkelig at man kan bli megler i kraft av advokatbevillingen. Strengere kvalifikasjonskrav må vurderes for advokatene, i form av tilleggsutdanning eller annet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving til E24.

Han er ikke spesielt imponert over resultatene Finanstilsynet har avdekket ved sine undersøkelser.

– Dette er advokater som er totalt ignorante rundt kompleksiteten i boligtransaksjoner, og som gir fullstendig blaffen i lovkravene. Sånn kan vi ikke ha det, sier NEF-direktøren videre.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no