Siv Jensen talte til Boligmarkedet

Boligmarkedkonferansen: Full støtte til den norske boligmodellen

Den norske eiemodellen har fortsatt meget god støtte fra forskere og politikere viste NEFs konferanse Boligmarkedet denne uken.

Med over 24 prosent boligprisstigning i hovedstaden i fjor var temaet for vårens Boligmarked-konferanse i konserthuset onsdag 22. mars satt: «Ødelegger Oslomarkedet for den norske boligmodellen?».

Med andre ord: Har det rett og slett blitt for dyrt å eie sin egen bolig.

NEFs administrerende direktør Carl O. Geving satte an tonen i sin innledning, og trakk linjene tilbake til gjenreisingen etter krigen. Da var det samstemt vilje om at nordmenn burde eie sine egne boliger.

Men Geving pekte på at for å kunne fortsette med dette i dag – særlig i pressområder som Oslo-området, er det viktig at det bygges nok og at det kommer god nok infrastruktur rundt de store byene. Dermed vil presset i bykjernene kunne avta.

Venter myk landing

Rolf Røtnes, daglig leder i Samfunnsøkonomisk analyse, la frem deres prognoser for boligmarkedet frem til 2019.

Hans konklusjoner var at prisene vil fortsette å stige i pressområdene, men at ut fra deres modeller ser det ut til å gå mot en «myk landing» med utflating av boligprisveksten. Røtnes var også klar på at de regionale forskjellene er økende. Samtidig vil Oslo-prisene ville fortsette å vokse sterkere enn resten av landet, men dermed dra opp landsgjennomsnittet.

Rolf Røtnes, boligmarkedet
Vil stige: Rolf Røtnes fra Samfunnsøkonomisk Analyse presenterte tall som viser at boligprisene vil fortsette å stige de nærmeste årene. Men ikke like mye som i dag.

Prognosene til Samfunnsøkonomisk analyse fikk mye presse onsdag morgen, og kan blant annet sees i denne presentasjonen fra Dagens Næringsliv: Boligprisene fortsetter opp de neste årene

Lavere belåningsgrad i byene, men…

Forsker og seniorrådgiver Andre Anundsen fra Norges Bank har forsket på blant annet boligprisutviklingen i Norge. Ved å sammenligne datasett fra grunnboken og selvangivelsen har han klart å se ulike forhold ved norske boligeiere.

Det han blant annet fortalte om, er at belåningsgraden til husholdningene faktisk er lavere i byene enn ute i landet. Men det er en fattig trøst, for måler man lån mot inntekt ser man at byene ligger langt over. Og dette kan være et faresignal, mener Anundsen, i og med at også han peker på at de regionale forskjellene blir større.

Andre Anundsen, Boligmarkedet
Høy gjeld mot inntekt: Andre Anundsen fra Norges Bank pekte på at i Oslo har mange husholdninger veldig høy gjeld i forhold til inntekten.

Ønsker mer skatt på bolig

Øystein Dørum er nå sjeføkonom i NHO, etter tidligere å hatt den jobben i DNB. Dørum pekte på at det nå i et par år har vært lavere reallønnsvekst for befolkningen.

– Men det har noen glemt å fortelle boligmarkedet, kommenterte han – med tydelig adresse til at boligprisene fortsatt stiger.

Dørum pekte ellers på at han som økonom, og NHO som bedriftsorganisasjon ønsker at boliger og bedrifter likebehandles som skatteobjekter. Eller sagt med andre ord – at boliger skattes hardere gjennom for eksempel formuesskatt og eiendomsskatt.

Dørum var forsåvidt klar over at han nok var ganske alene om dette synspunktet i salen.

Øystein Dørum, Boligmarkedet
Vil ha skatt: Øystein Dørum fra NHO poengterte at han ønsker mer skatt på bolig.

Når var det egentlig lett for unge å etablere seg?

Forsker Kristin Aarland ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA har studert den norske modellen der mange eier. Hun pekte på at det finnes en rekke land i Europa med leieandel på over 50 prosent, der boligstandarden ikke er noe dårligere enn den norske.

Dette er interessant å se på når man i dag ser at flere og flere unge boligkjøpere må ha hjelp fra foreldre. Men Aarland ville ikke konkludere med at eiermodellen har utspilt sin rolle. «For når var det egentlig lett for unge å etablere seg?», spurte hun retorisk.

Kristin Aarsland, Boligmarkedet
Vanskeligere for unge? Kristin Aarland fra NOVA pekte på at økte priser og egenkapitalkrav kan gjøre det vanskeligere for unge å kjøpe bolig. Men at vi ikke har sett utslag av dette i tallene ennå.

Boligpolitikken i valgkampen

De to siste innleggene for dagen var starten på den lange valgkampen om boligpolitikken.

Arbeiderpartiets Truls Wickholm støttet opp under eielinjen. Noen av løsningene han pekte på var å sørge for mer bygging gjennom økt støtte til Husbanken, bedre utbygging av infrastruktur og mer boligbygging.

Wickholms ønske for valgkampen var at han ikke ønsket en skinndebatt om egenkapitaltkravet, men -En ordentlig debatt om å få bygget flere boliger.

Truls Wickholm, Boligmarekdet
Ordentlig debatt: Truls Wickholm (AP) ønsker at boligdebatten i valgkampen handler om hvordan få bygget flere boliger.

Finansminister Siv Jensen rundet av dagen. Boligprisstigningen i Osloområdet ikke er bærekraftig, sa hun, og pekte på at gjeldsveksten i husholdningene som bekymringsfull fordi det gjør husholdningene sårbare.

Dette er en av grunnene til at boliglånsforskriften ble innført, med innstramminger for de norske husholdningene, kommenterte hun.

Den samme grunnen er brukt for å begrense kjøp av bolig nummer to til investeringsformål i Oslo. Siv Jensen brukte samtidig anledningen til å berømme Norges Eiendomsmeglerforbund for å ha kommet med et slikt forslag.

-Norges Eiendomsmeglerforbund er en konstruktiv og viktig bidragsyter i boligdebatten i Norge, sa Siv Jensen.

Men finansministeren pekte også på at løsningen på det stramme boligmarkedet er å bygge flere boliger.

Mer om Siv Jensens tale kan du blant annet lese hos E24 her: Boligprisene er ikke bærekraftige

Finansminster Siv Jensens hilsen til NEF:

 

Presentasjonene fra foredragsholderne finner du her:

Dette er PDF-er til privat bruk. Skal ikke gjengis.

Del artikkel