kompensasjonsordning

Åpner portal for å søke om kompensasjon

Staten vil med det aller første åpne nettsiden hvor man kan søke om kompensasjon for bortfall av inntekter som en følge av koronapandemien.

Portalen for å søke kompensasjon finner du her.

På denne nettsiden vil du finne informasjon om og søknad om kompensasjon til bedrifter som er hardt rammet økonomisk av virus-utbruddet.

Les mer: Støtteordninger krisepakker som kan berøre eiendomsmeglere

Størrelsen på kompensasjonen fra staten vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader.

Som unngåelige, faste kostnader regnes leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader.

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Mer informasjon fra regjeringen finner du her:

Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon

Del artikkel