• Fagartikkel
tilsalgs-stavanger

NEFs etiske nemnd kritisk til uttalelser fra eiendomsmeglere om kupping

I nemndsmøte den 3. mars 2020 var kupping, nærmere bestemt eiendomsmegleres uttalelser om dette i media, på agendaen.

Bakgrunnen for saken var to medieoppslag hvor følgende ble uttalt:

OPPSLAG 1:

«[NAVN] skisserer to muligheter for å unngå en vanlig budrunde. Nemlig kupping med bud direkte til selger eller ved å gi et såkalt lukket bud. Ved lukkede bud har ikke megler lov til å formidle budet til de andre interessentene.
– Du må i så fall by et stykke over prisantydning for å få tilslaget – og risikerer å betale overpris i forhold til markedet, sier [XX].»

OPPSLAG 2:

«[TITTEL/NAVN ved FORETAK], sier at de som ønsker å kapre boligen på denne måten, bør være tidlig ute.

– For å kuppe bør man være tidlig ute, kontakte megler for en privat visning, be om kontaktinformasjon til selger, og legg inn et bud som er vanskelig å si nei til. Det blir vanskeligere å takke ja til et bud desto nærmere man kommer dagen for annonsert visning, sier [XX]. Men de som ønsker å gjøre dette, må forberede seg på å gå en del over prisantydning.

–Det eneste du oppnår ved et for lavt bud, er at selger ikke trigges til å selge. Da får også selger og megler et høyere utgangspunkt, og kan formidle at det har vært direkte bud på eiendommen, som ikke ble akseptert. Så er det selvsagt litt situasjonsbetinget, man må se det i forhold til den prisen som er satt på eiendommen i utgangspunktet, avslutter [XX].

Avslutningsvis legger [XX] til at [XX] som utgangspunkt alltid anbefaler å ha visninger på det åpne markedet.»

Begge uttalelsene er gitt av eiendomsmeglere som er medlem av NEF. Det er ikke rettet klager mot de enkelte medlemmene, og møtet dreide seg ikke om å fatte vedtak mot disse. Nemnda ønsket på generelt grunnlag å drøfte hvilke utfordringer slike uttalelser kan ha.

Det ble i møtet presisert at nemnda ikke vet hva som er bakgrunnen for de to konkrete uttalelsen, og at nemnda ikke hadde sett hvilke spørsmål som ble stilt, eller i hvilken sammenheng.

Noe av det som fremkom under møtet var:

  • Å gi et bud direkte til en selger (kupping) eller å legge inn bud med forbehold om at det skal holdes hemmelig (ikke formidles til andre en selger) er tillatt.  Det ble påpekt at selv om noe er lovlig er det ikke ensbetydende med at en eiendomsmegler MNEF bør redegjøre for dette eller gi noen anbefaling.
  • Formålet med å ta opp saken er ikke å betegne det som uetisk eller i strid med regler, men å få en bevissthet rundt dette i bransjen da man vet at både kupping og hemmelige bud er en utfordring for både interessenter, selgere og megler. Begge deler kan skape en del «støy» i bransjen og blant forbrukere. Uttalelsene kan oppfattes som «oppskrift» på noe bransjen som utgangspunkt ikke bør oppfordre til tross lovlighet.
  • Det er viktig å være klar over og anerkjenne at det ikke alltid er negativt med f. eks. forbehold om at et bud ikke skal formidles til andre enn selger (avhenger av objektet, type selger, type budgiver, hvor lenge eiendommen har ligget i markedet mm.) Det kan ikke generaliseres rundt denne type forbehold.

Etisk nemnd konkluderte med at det er uheldig/ikke ønsket om eiendomsmeglere går ut i media og uttaler seg på en måte som kan oppfattes som en «oppskrift» på hvordan man kan «kuppe» en bolig, eller hvordan man kan gi hemmelige bud, da dette er forhold som oppleves som problematisk i budrundene. Slike uttalelser kan i konkrete tilfeller bli ansett å være i strid med NEFs etiske regler § 7.

Del artikkel: