Finanstilsynets årsrapport: Stabilt eiendomsmarked

Finanstilsynet har som en av sine oppgaver å føre tilsyn med eiendomsmeglingsbransjen, og i årsrapporten for 2019 beskriver de både et stabilt eiendomsmarked og en eiendomsmeglingsbransje.

Ifølge Finanstilsynets årsrapport for 2019 ble det rapportert 163 132 eiendomsformidlinger i 2018, om lag 3 prosent flere enn året før. Antall formidlinger i første halvår 2019 var 84 193, mot 82 310 formidlinger i første halvår 2018. Dette var en økning på 2,3 prosent. Ved utgangen av første halvår 2019 var det 5721 årsverk i eiendomsmeglingsforetakene.  

Små endringer

I rapporten kommer det også fram at det i 2019 var små endringer i eiendomsmeglingsforetakets vederlag. Regnet i prosent av kjøpesum endret eiendomsmeglingsforetakets vederlag seg fra omtrent 1,8 prosent i første halvår 2018 til omtrent 1,7 prosent i første halvår 2019. Eiendomsmeglingsforetakenes gjennomsnittlige vederlag økte fra 59 033 kroner i første halvår 2018 til 61 346 kroner i første halvår 2019.  

Det var 612 filialer ved utgangen av 2019, mot 592 i 2018. I alt ble det drevet eiendomsmegling ved 1116 meglingskontorer i Norge på slutten av 2019, mot 1098 kontorer i 2018. I tillegg var 951 advokater registrert med eiendomsmegling i egen praksis, en nedgang fra 1056 ett år tidligere.  

Mange av advokatene tar imidlertid kun sporadisk på seg eiendomsmeglingsoppdrag og/eller oppgjørsoppdrag. Basert på innrapporterte omsetningstall for 2018 hadde bare 290 advokater ti eller flere formidlinger og/eller oppgjørsoppdrag i løpet av året. 

Kontroll

Finanstilsynet prioriterer den delen av eiendomsmeglingsbransjen som driver med boligformidling. De fører da kontroll med at meglingen drives i samsvar med kravene som følger av lov og forskrift. Virksomheten skal blant annet drives i samsvar med god meglerskikk, og foretakene skal ha systemer for risikostyring og internkontroll.

Finanstilsynet tilbakekalte i 2019 ti tillatelser på grunn av grove eller gjentatte overtredelser. Dette gjaldt to foretakstillatelser, seks meglertillatelser og to advokaters rett til å drive eiendomsmegling. I tillegg fikk fem advokater forbud mot å drive eiendomsmeglingsvirksomhet på grunn av manglende etterutdanning. 

Som en følge av at Finanstilsynet i gjennomførte tematilsyn om hvitvasking hos flere næringsmeglingsforetak og ett boligmeglingsforetak i 2018, ble det besluttet å ilegge sju av disse foretakene overtredelsesgebyr.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no