Ønsker tryggere bolighandel, mer tid og bedre tilstandsrapporter

Fire organisasjoner har gått sammen om et forslag for å trygge bolighandelen gjennom å gi boligkjøpere bedre tilstandsrapporter og mer tid i bolighandelen.

Det er Norges Eiendomsmeglerforbund, Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund og Norges Takseringsforbund/Nito Takst som har gått sammen om felles forslag for tryggere bolighandel.

Dette er gjort gjennom et felles høringssvar for lovendringer om å øke bruken av tilstandsrapporter ved salg av bruktboliger i Norge.

Enige: Partene som har skrevet høringssvaret sammen på bildet over. Morten A. Meyer fra Huseiernes Landsforbund, Randi Flesland fra Forbrukerrådet, Carl O. Geving fra NEF, Espen Fuglesang og Are Huser fra Norges Takseringsforbund og NITO-takst. (Foto: Halvor Njerve, Forbrukerrådet.)

Autoriserte takstmenn og gode tilstandrapporter

Mange forbrukere opplever små og store problemer knyttet til kjøp og salg av bruktbolig. I høringssvaret går man inn for å få etablert gode tekniske tilstandsrapporter og sørge for at takstmennene skal ha utdanning og autorisasjon. Dette mener organisasjonene skal kunne være et godt virkemiddel for å dokumentere boliger bedre og avdekke feil og mangler ved boliger som selges.

Dermed er det et viktig bidrag til tryggere bolighandel.

Les også: Papirene du må bruke mest tid på når du skal kjøpe bolig!

– Vi er svært glade for at Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund, NTF/NITO takst og NEF står bak et omforent høringssvar. Vi har i fellesskap belyst de viktigste endringene som vi mener må gjennomføres i sammenheng for å sikre forbrukerne større trygghet ved kjøp og salg av boliger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her!

Viktigste endringer

«Vi anbefaler bruk av tilstandsrapport, ikke obligatorisk, men våre forslag til insentiver vil gjøre bruk av tilstandsrapport til praktisk hovedregel. Omfattende bruk av offentlig godkjent tilstandsrapport utført av en autorisert takstmann med ansvar direkte overfor kjøper, vil etter vår vurdering gi et betydelig bidrag til tryggere bolighandel og redusert konfliktnivå. Myndighetene har tilstrekkelig kunnskap til å iverksette flere av disse tiltakene raskt og uten ytterligere omfattende utredninger, mens andre må utredes nærmere», heter det i høringssvaret fra de fire partene.

Dette er de viktigste endringene som foreslås:

  • Etablere autorisasjonsordning for takstmenn med krav om utdanning og ansvar
  • Utarbeide offentlig godkjent tilstandsrapport
  • Tydeliggjøre roller og ansvar for de profesjonelle aktørene
  • Sikre bedre tid i handelen
  • Revisjon av avhendingsloven
  • Tilpasning av forsikringsordningene

Regulering av takstbransjen

Forbrukere har behov for riktige tekniske tilstandsvurderinger av boliger som selges. Det er viktig både for selger som skal vite hva de selger, og for kjøpere som skal vite hva de kjøper.

I dag er det ingen offentlige krav til innholdet i tekniske tilstandsanalyse, og takstmann er en ubeskyttet tittel uten offentlige krav til utdannelse.

Partene mener derfor at det må etableres en ordning krav til kvalifikasjoner for tilbydere av tekniske tilstandsanalyser for forbrukere. Samtidig må det lovfestes minstekrav til innholdet i de tekniske tilstandsanalysene.

 

[mc4wp_form id=»6105″]

 

Bedre avhendingslov

Loven om kjøp og salg av brukt bolig – avhendingsloven er over 25 år gamme, og er vanskelig å forstå for vanlige forbrukere. Partene mener derfor at regelverket om bolighandel bør bli tydeligere, slik at den vanlige forbruker kan orientere seg.

Les også: Ditt ansvar som boligselger

Et eksempel er «som den er» klausulen som brukes ved de aller fleste boligsalg. Dette er en vanskelig klausul for forbrukere å skjønne. Selgerne tror de er fri for alt ansvar, men opplever stadig å få krav rettet mot seg. Kjøperne forstår ikke vilkåret i loven, formålet med en slik fraskrivelse og opplysninger som kommer i tilstandsrapporter og takster. Kjøperne forstår ikke at det som er avdekket skal være noe han burde forventet etter denne bestemmelsen. Det som opprinnelig var ment som en unntaksregel er i praksis blitt hovedregelen.

Partene mener utfordringene knyttet til de mange vurderingene som må gjøres for å avklare om det faktisk foreligger en mangel i avhendingslovens forstand må løses ved at dette lovverket revurderes.

Les også: Stortinget: Sikker, ordnet og effektiv bolighandel skjer med eiendomsmegler

Bedre tid i bolighandelen

Partene mener at det bør være et krav at full salgsoppgave og teknisk tilstandsrapport er åpent tilgjengelig for forbrukere samtidig som boligen legges ut for salg. Samtidig foreslår man at korteste akseptfrist som kan stilles i bud er klokken 12.00 andre dag etter visning. I dag er det klokken 12.00 første dag etter visning.

Les mer: Budgiver: Ikke la deg finte ut av akseptfristen

Behovet for ekstra tid er størst når boligen er ny i markedet. Formidlingsforbudet bør derfor bare gjelde første visningsrunde etter at boligen kom på markedet, står det i høringssvaret.

Når kommer nye regler?

Høringssvaret skal nå behandles i Justisdepartementet sammen med de andre høringssvarene. Deretter vil neste skritt være et lovforslag – lov proposisjon – fra departementet. Når denne kan ventes er uvisst.

 

Se vår store oversikt over eiendomsmeglere nær der du bor. Alle eiendomsmeglerne i oversikten er medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund.

Del artikkel