Forbrukertilsynets reaksjon på manipulerte bilder og vurderingen etter markedsføringsloven.

  • Av: Redaksjonen
  • 16. oktober 2018
  • Fagstoff

Forbrukertilsynet har reagert strengt ovenfor et meglerforetak i forbindelse med at de mottok tips fra en interessent om billedbruk. Interessenten klaget foretaket inn da han mente seg lurt til å komme på visning på bakgrunn av villedende illustrasjonsbilder av prosjektets utsikt og beliggenhet.

Av: Linda Klokk, juridisk rådgiver / advokat MNA, NEFs juridiske avdeling

Kort om det juridiske beslutningsgrunnlaget:

Foretaket ble felt etter både urimelig handelspraksis i markedsføringslovens (mfl) § 6 og villedende markedsføring etter § 7. Mfl § 6 første ledd forbyr urimelig handelspraksis, og sier også at en handelspraksis alltid er urimelig dersom den er villedende og i strid med mfl. § 7. Handelspraksisen er bare villedende dersom den er egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet, jf. § 7 annet ledd. Forståelsen av «økonomisk beslutning» tolkes vidt. Etter lov, direktiv og lovens forarbeider kan en økonomisk beslutning være alt fra en beslutning om å kjøpe en bolig, en beslutning om å dra på visning, en beslutning om å navigere videre fra en boligannonse eller en beslutning om å laste ned en salgsoppgave.

Foretaket fikk varsel av Forbrukertilsynet etter tipset og fjernet det aktuelle bildet fra nettannonsen på Finn.no. Det ble imidlertid ved en feil ikke fjernet fra hjemmesider, og ved utmåling av overtredelsesgebyret la Forbrukertilsynet vekt på dette. Sammenholdt med meglerforetakets interne rutiner for å forhindre villedende markedsføring mente Forbrukertilsynet dette gav grunnlag for å ilegge gebyr basert på grov uaktsomthet ihht. mfl. § 43 og ila selskapet 125.000,- i overtredelsegebyr.

Tips fra Juridisk avdeling i NEF:

Megler har et selvstendig ansvar for billedmaterialet som benyttes i markedsføringen selv om dette er utarbeidet av et eksternt firma, og må selv gjøre seg opp en mening av om det gir uttrykk for de faktiske forhold. Dette følger også av eksisterende Bransjenorm for markedsføring av bolig som Forbrukertilsynet viser til.

Eksisterende bilder av tomten før den bebygges slik at illustrasjoner kan sammenlignes med virkeligheten kan være et greit arbeidsverktøy for eiendomsmegler eller også til bruk i salgsprospektet.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no