• Fagartikkel
NEF Juridisk 2018

Forbrukertilsynets reaksjon på manipulerte bilder og vurderingen etter markedsføringsloven.

Forbrukertilsynet har reagert strengt ovenfor et meglerforetak i forbindelse med at de mottok tips fra en interessent om billedbruk. Interessenten klaget foretaket inn da han mente seg lurt til å komme på visning på bakgrunn av villedende illustrasjonsbilder av prosjektets utsikt og beliggenhet.

Av: Linda Klokk, juridisk rådgiver / advokat MNA, NEFs juridiske avdeling

Kort om det juridiske beslutningsgrunnlaget:

Foretaket ble felt etter både urimelig handelspraksis i markedsføringslovens (mfl) § 6 og villedende markedsføring etter § 7. Mfl § 6 første ledd forbyr urimelig handelspraksis, og sier også at en handelspraksis alltid er urimelig dersom den er villedende og i strid med mfl. § 7. Handelspraksisen er bare villedende dersom den er egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet, jf. § 7 annet ledd. Forståelsen av «økonomisk beslutning» tolkes vidt. Etter lov, direktiv og lovens forarbeider kan en økonomisk beslutning være alt fra en beslutning om å kjøpe en bolig, en beslutning om å dra på visning, en beslutning om å navigere videre fra en boligannonse eller en beslutning om å laste ned en salgsoppgave.

Foretaket fikk varsel av Forbrukertilsynet etter tipset og fjernet det aktuelle bildet fra nettannonsen på Finn.no. Det ble imidlertid ved en feil ikke fjernet fra hjemmesider, og ved utmåling av overtredelsesgebyret la Forbrukertilsynet vekt på dette. Sammenholdt med meglerforetakets interne rutiner for å forhindre villedende markedsføring mente Forbrukertilsynet dette gav grunnlag for å ilegge gebyr basert på grov uaktsomthet ihht. mfl. § 43 og ila selskapet 125.000,- i overtredelsegebyr.

Tips fra Juridisk avdeling i NEF:

Megler har et selvstendig ansvar for billedmaterialet som benyttes i markedsføringen selv om dette er utarbeidet av et eksternt firma, og må selv gjøre seg opp en mening av om det gir uttrykk for de faktiske forhold. Dette følger også av eksisterende Bransjenorm for markedsføring av bolig som Forbrukertilsynet viser til.

Eksisterende bilder av tomten før den bebygges slik at illustrasjoner kan sammenlignes med virkeligheten kan være et greit arbeidsverktøy for eiendomsmegler eller også til bruk i salgsprospektet.

Del artikkel: