• Fagartikkel
DSC_7741

Samarbeid for å øke innsikten

Statistikksamarbeidet mellom Ambita og Norges Eiendomsmeglerforbund kom i gang som en følge av utviklingen i boligmarkedet og regjeringens arbeid med nye låneforskrifter. NEFs Carl O. Geving tok derfor kontakt med administrerende direktør i Ambita, Stig W. Seljeseth, for å høre om de satt på noen data som kunne brukes for å tilføre debatten ny og bedre informasjon.

Av: Svein Strømnes

– Jeg synes at det var en veldig god ide da Carl kom med forslaget om vi blant annet kunne finne ut om hvem som kjøper sekundærboliger, sier Stig W. Seljeseth til Eiendomsmegleren.

– Vi sitter på enormt mye eiendomsdata med historikk som strekker seg langt tilbake i tid, og der har vi mye av den statistikken som NEF var ute etter, sier han videre.

– Vi opplevde at det var et savn etter gode boligdata sier Carl O. Geving. Det finnes flere prisstatistikker, men de sier lite om hva som driver boligmarkedet. NEF sitter på mye kompetanse om boligmarkedet, men vi savnet de gode dataene.   Det vi da så var at kilden til tallene ligger rett i nabolaget.  Ambita er den desidert fremste kilden til eiendomsinformasjon i Norge, og det er også en organisasjon med veldig høy kompetanse på fagfeltet.

Vil fremme bransjen

Ambita og NEF er begge opptatt av at bransjens omdømme, og at aktørene som jobber i den er kunnskapsrike og troverdige. I dette arbeidet var det viktig for Ambita å dele noe av informasjonsskatten de sitter på.

– Vi lever jo tett på bransjen, vi lever av bransjen og vi leverer løsninger til bransjen. Da ligger det også noe i det å gi noe tilbake.- Når man sitter på så mye informasjon som er viktig for interesseorganisasjoner som det NEF er, så er det viktig at vi også kan være med å bidra. På den motsatte siden er ikke vi opptatt av å være en debattant i samfunnsbildet selv om flere har sagt at vi burde være det, men det er andre enn oss skal ta ut dette i markedet for å sette dagsorden. Så skal vi hjelpe til med dette.

– Jeg ser også på dette som et ledd i å hjelpe bransjen til å levere bedre tjenester basert på våre tall. Dette vil hjelpe bransjen til å utvikle seg videre og det vil også bedre bransjens omdømme når informasjonen de presenterer er basert på gode fakta. Dette er jo et felles ansvar for alle som jobber inn mot eiendomsbransjen, sier Seljeseth.

Geving støtter dette synet.

– Vi vet at man får dårligere beslutninger når de trekkes på et tynt grunnlag, og sånn sett kan gode statistikker bidra til å opplyse debatten og bedre avgjørelsene både hos politiske og kommersielle aktører, sier han.

Mye arbeid gir resultat

I fjor sommer kom det første resultatet av samarbeidet mellom Ambita og NEF. Det var analysen av hvor mange boligene som blir eiet av andre enn de som bor der selv. Tidligere har tall for sekundærboliger blant annet blitt hentet fra skattetallene, men disse har vært preget av sen rapportering og uklare kilder.

De nye tallene viste, i motsetning til hva mange trodd på forhånd, at andelen sekundærboliger har vært forholdsvis stabil i flere år.

Senere kom den omfattende analysen over førstegangskjøpere, hvor NEF og Ambita gikk gjennom alle registreringer i grunnboken de siste 10 årene for å finne førstegangskjøpere og alderen på disse.

Statistikken her viste noe overraskende at gjennomsnittskjøperen er like ung som for ti år siden, mens antallet førstegangskjøpere her falt noe i den samme perioden.

Analysene kom etter hardt arbeid både fra Ambitas og NEFs side.

– Smarte hoder hos NEF og Ambita fant hverandre og laget gode statistikker ut av tallene vi sitter på. Det har blitt lagt mye arbeid for å få til dette, og det er ikke noe som bare kan fikses på en, to, tre. Fordelen med det er da også at det heller ikke lar seg kopieres så enkelt av andre. Samtidig har vi som organisasjon lært mye av dette arbeidet, sier Seljeseth.

– Jeg opplever at det har vært en veldig god reise, selv om det har tatt litt tid og det har vært krevende materiale å jobbe med, kan NEF-direktøren bekrefte.

Resultatene av analysene har ført til mye oppmerksomhet med mange oppslag i media og gode tilbakemeldinger. Derfor kommer også samarbeidet til å fortsette og videreutvikles med nye statistikker.

– Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra både eksperter på boligmarkedet som har savnet gode tall på disse statistikkområdene, og fra personer hos myndighetene som jobber med boligrelaterte spørsmål. Så dette samarbeidet er viktig og riktig, og det kommer til å påvirke politiske beslutninger framover, avslutter Carl O. Geving.

Artikkelen ble først publisert i EiendomsMegleren 2 2018

Del artikkel: