Feil vitne – krevde eiendommen tilbake

  • Av: Redaksjonen
  • 10. juli 2016
  • Fagstoff

Lagmannsretten avsa 21. juli 2016 dom i en sak hvor et skjøte hadde blitt tinglyst til tross for at det var erververens datter som hadde vitnet på erververens signatur. To år etter overdragelse krevde den tidligere hjemmelshaveren eiendommen tilbake under henvisning til at skjøtet var ugyldig, som følge av vitnepåtegnelsen.

– Det stemmer at ikke hvem som helst kan bekrefte rett underskrift, sier advokat Camilla Kristiansen Lunne i Advokatfirmaet Schjødt. Den som undertegner kan selvsagt ikke bekrefte sin egen underskrift, og den som erverver en rett ved dokumentet kan heller ikke stå som vitne. Men det er nok ikke like kjent at heller ikke ektefelle, foreldre, barn eller søsken, eller ansatt hos en som erverver en rett etter dokumentet som tinglyses, kan vitne for vedkommende sin underskrift. Dette følger direkte av tinglysingsforskriften.

I den konkrete saken hadde skjøtet blitt tinglyst uten at Kartverket var oppmerksom på forholdet mellom erverver og vitne.

– Når et dokument er mottatt til tinglysing skal Kartverket kontrollere at det ikke foreligger klare feil og mangler ved dokumentet. Det påligger imidlertid ikke Kartverkets saksbehandlere å gjennomføre selvstendige undersøkelser av mulig slektskap eller andre relasjoner mellom ny hjemmelshaver og vitne.

Hvis saksbehandleren ikke finner navnelikhet eller andre åpenbare grunner til å underkjenne en vitnebekreftelse, kan det ikke klandres Kartverket at tinglysing gjennomføres til tross for bestemmelsen i tinglysingsforskriften. Dette konkluderer også lagmannsretten med, sier Lunne.

Formålet med kravet til vitneunderskrift er å hindre tinglysing av dokumenter med falsk underskrift, og det er dette som ble avgjørende i saken. Lagmannsretten uttalte at så lenge underskriften er ekte, vil ikke brudd på en bestemmelse om vitnebekreftelse medføre at dokumentet blir ugyldig.

– Det dreier seg om en ordensforskrift, og ikke en ugyldighetsregel. Det er likevel viktig å ha et bevisst forhold til hvem som bekrefter en underskrift i et dokument som skal tinglyses. En uheldig konsekvens av å ikke oppfylle et ordenskrav kan være at dokumentet sendes i retur med pålegg om retting, og at man lider prioritetstap på grunn av forsinkelsen, avslutter Lunne.

 

Først trykket i Eiendomsmegleren 6 2016

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no