Boplikt

Boplikt for en eiendom betyr at noen må bo på eiendommen. Boplikt kan både legges på landbrukseiendommer og på boligeiendommer.

Bud, budgivning og budrunde

Bud er en erklæring der du erklærer at du vil kjøpe et hus for et bestemt beløp. Ved bolighandel skal budene gis skriftlig.

Budjournal

Alle bud som kommer inn skal eiendomsmegleren skrive i en budjournal. Deltagerne i en budrunde kan få innsyn i journalen, på litt ulike vilkår.

Boligkjøperforsikring

Boligkjøperforsikring er en forsikring boligkjøpere kan tegne. Dette er en utvidet rettshjelpsforsikring for å få hjelp hvis man må klage på boligkjøpet.

Boligareal

Boligareal er størrelsen å boligen målt i kvadratmeter. Men det brukes litt ulike begreper for å oppgi areal. Her ser du de ulike arealbegrepene.

Budsjett

Slik setter du opp ditt eget boligbudsjett.